Text

Horse2Val

Projektet syftar till att undersöka potentialen hos kolväte från hästgödsel som jordförbättrings- och kolavskiljningsmedel.

Start

2023-11-01

Planerat avslut

2024-08-31

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Motivationen för projektet kommer från det höga näringsinnehållet i hästgödsel, behovet av material med negativa koldioxidutsläpp för att kompensera nätverkets CO2-utsläpp, och de höga transportkostnaderna för hästbönder att transportera sitt avfall till lämpliga avfallshanteringsanläggningar.

Hydrotermisk karboniseringsteknik (HTC) kommer att användas för att producera hydrokol från hästgödsel blandat med träpellets som strömaterial. Utvalda hydrocharprover kommer också att testas i kortsiktiga pottexperiment för att utvärdera deras effektivitet som jordtillägg.

Detta projekt har potential att ge viktiga insikter om användningen av hydrochar som en hållbar och kostnadseffektiv lösning för hästbönder att hantera sitt avfall, samtidigt som det bidrar till det större målet att minska koldioxidutsläppen och främja ett hållbart jordbruk.