Text

Geothermal Community Heat Technology and Transfer

Den ökande användningen av förnybara källor, den extrema variationen i energipriser och behovet av mer motståndskraftiga system kräver ett paradigmskifte i värmen produktion och distribution. Lösningar som fungerar optimalt för båda elbolagen och gemenskapen måste hittas. Syftet med GeoCoHorT är att påskynda övergången till 4:e generationens fjärrvärme och kylning (4GDHC), genom att utvärdera, optimera och demonstrera integrationen av ytlig geotermisk värmeutvinning med andra förnybara källor och smarta byggnader. 

Projektet genomförs i Sverige, på Irland och i USA.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Bakgrund

Den ökande användningen av förnybara källor, den extrema variationen i energipriser och behovet av mer motståndskraftiga system kräver ett paradigmskifte i värmen produktion och distribution. Lösningar som fungerar optimalt för båda elbolagen och gemenskapen måste hittas. 4GDHC-nätverk fungerar vid lägre temperaturer än traditionella DH-system, som erbjuder möjligheter för integrering av lågtemperaturvärme källor som spillvärmeåtervinning, effektivare energilagring och smart interaktion med "prosumers" (från engelska "proactive consumers").

Konsortiet i detta gemensamma GEOTHERMICA- och ERA-NET-projekt mobiliserar kapaciteten hos forsknings- och lösningsleverantörer, NETL (USA) och MDU för att ta den kombinerade hydrogeologiska och 4GDH teknologier till nästa nivå, vilket gör det möjligt för Sverige och Irland att leda andra i påskynda energiomställningen i EU.


Syfte med projektet

Syftet med GeoCoHorT är att påskynda övergången till 4:e generationens fjärrvärme och kylning (4GDHC), genom att utvärdera, optimera och demonstrera integrationen av ytlig geotermisk värmeutvinning med andra förnybara källor och smarta byggnader. Målet är att skapa ett verktyg som optimerar DH-nätverksdesign för bästa utnyttjande av lokala förnybara energikällor, som kan användas av både energibolag för planering och investeringsstrategier och samhället (t.ex. byggnadsägare) för att förbättra integrationen av smarta byggnader. En huvudfallstudie i Limerick, Irland kommer att tillhandahålla en demonstrationsplats. Värmen från Shannons flodmynning kommer att återvinnas och levereras till ett smart distrikt genom värmepumpar som drivs av intermittent förnybar el och en lämplig DHnätdesign.

Den svenska fallstudien kommer att involvera ett DH-företag och en bostadsindustri med syfte att förbättra hållbarheten i våra städer, med rättvisa lösningar för hela samhället.

Projektmål

● Hur kan värme utvinnas från en grund geotermisk källa som älvmynningen för DH-ändamål på ett hållbart, kostnadseffektivt och miljövänligt sätt?

● Vilka är utmaningarna med att koppla grund geotermisk värme med 4GDH i närvaro av mycket varierande förnybara elkällor? Vilka är de faktorer på marknaden som påverkar framgången för en sådan lösning?

● Hur kommer prosumers att integreras i det föreslagna mikro-DH-nätverket som försörjs av geotermisk värme?

●Hur kan medborgarna och stadsplanerarna dra nytta av den föreslagna lösningen? 

 

Aktiviteter i projektet

Projektets aktiviteter inkluderar:

  • Identifiera det bästa sättet att använda geotermiska källor för integration med fjärrvärme för att få den högsta energivinsten.

  • Ta fram ett användarvänligt verktyg för matchning av resurser/efterfrågan som gemenskapsmedlemmarna kan använda för att förstå kostnaden/nyttan av att använda lokalt tillgängliga förnybara (som geotermiska och andra) resurser.

  • Optimera 4GDH-arkitekturen med hjälp av fysikbaserade och datadrivna modeller för små och medelstora DH-nät integrerade med icke-konventionella källor, inklusive smarta byggnader (prosumers).

  • Föreslå en attraktiv affärsmodell för 4:e generationens DH i liten och medelstor skala mot smart och hållbar stadsutveckling för olika EU- och USA-scenarier.