Text

Urban Tech

Urban Tech syftar till att minska gapet mellan behovsägare och innovatör i utmaningsdriven innovation. Genom etablering av processer och plattformar för öppen innovation mellan större organisationer och SME:r är målet att stärka konkurrenskraften och framgången hos Europeiska företag, främst inom hälsa, miljö och smarta städer.

Projektansvarig vid MDU

No partial template found

Syfte

Förmedla SME-drivna lösningar på större utmaningar inom hälsa, hållbar teknik och smarta städer. Ekonomiskt och kunskapsmässigt stötta små och medelstora företag till förädling och utveckling av marknadsledande produkter och tjänster.


Projektmål

Kartläggning av utmaningar. Insamling av lösningsförslag. Hackatons för förädling av lösningsförslag. Ekonomisk och kunskapsmässig stöttning under utveckling av lösning. Ramverk och ekonomiskt stöd för hållbar och global lansering av produkter och tjänster.

Stötta SME:r i att lösa större organisationers utmaningar inom hälsa, hållbar teknik och smarta städer, både på kort och lång sikt.

Projektet genomförs I deltagande länder (i Europa) samt mindre insatser i Asien och Amerika.