Text

Innovation och produktrealisering


Värdedriven innovation och framsyn

Gruppen inom värdedriven innovation och framsyn utgår från hur innovation uttrycks ur ett värdeskapande tjänsteperspektiv.

Gruppers kreativitet, omvärldsanalys som innovationsteknik, bred involvering och inkludering i utvecklingsarbete, samt demokratisering av innovation är centrala gemensamma fokusområden. Förutsättningar att förstå framtida behov inkluderas även i gruppens arbete, vilket gör öppen framsyn tillsammans med utveckling av framtida affärsmodeller till viktiga områden.

I gruppen utforskas och tillämpas Responsible research and Innovation (RRI), aktionsforskning och kunskapande i samverkan.

Signalspaningspodden

Signalspaningspodden ger ut poddar från medlemmar i forskargruppen Värdedriven innovation och framsyn på Mälardalens universitet. I dessa poddar samtalar vi och spanar med olika aktörer i omvärlden.

Välkommen att lyssna!

Kontaktperson

No partial template found

Pågående forskningsprojekt