Text

Utbildningsvetenskap och matematik


Space and Place in Early Childhood Education and School (SPiECES)

I gruppen Space and Place in Early Childhood Education and School studeras förskolan och skolan utifrån pedagogiska och didaktiska perspektiv på plats och miljö där sociala, kulturella, symboliska och fysiska strukturer och omständigheter samverkar.

Kontaktperson

No partial template found

Teman:

  • Förskolans utomhusmiljöer - pedagogiska och didaktiska perspektiv
  • Jämställdhet och jämlikhet - i förskolans och skolans platser och rum
  • Kultur och miljö- i förskolans och skolans platser och rum
  • Övergångar – rumsliga och didaktiska perspektiv

Pågående forskningsprojekt