Text

Kurser på forskarnivå

I utbildning på forskarnivå ingår, förutom själva avhandlingen, en kursdel. Hur stor kursdelen ska vara och innehålla styrs av den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet.

Universitetsgemensamma kurser

Mälardalens universitet erbjuder flera universitetsgemensamma kurser på forskarnivå. Ett universitetsgemensamt utbud avser att främja samläsning över akademi- och ämnesgränser och därmed öka den kritiska massa som doktoranderna behöver under sin utbildning.

Det gemensamma utbudet inkluderar kurser inom akademiskt skrivande, forskningsetik och god forskningssed, forskningskommunikation, introduktion till utbildning på forskarnivå, vetenskaplig metod och vetenskapsteori.

Syftet med kursen är att ge doktoranderna möjlighet att utveckla en fördjupad kunskap om lagstiftning gällande forskningsetik, forskningsetiska principer och god forskningssed, samt tillhörande kommunikativa och samhälleliga aspekter på forskning och vetenskap.

Värdakademi: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Kursansvarig: Ulrika Jepson Wigg

Undervisningstillfällen:

 • 24-03-21 9.15-15.00 Eskilstuna
 • 24-04-18 9.15-15.00 Västerås
 • 24-05-08 9.15-15.00 Eskilstuna
 • 24-05-23 9.15-15.00 Västerås
 • Examination: 24-06-07

Kursanmälan: Anmälan görs till kursansvarig lärare via e-post med uppgift om:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Din e-post
 • Intyg om forskarstudier, om du studerar vid utländskt lärosäte.

Kurslitteratur: All litteratur kommer att finnas tillgänglig via plattformen Canvas.

Antal deltagare: 25

Språk: Engelska

Kurskod: FOUK018

Kursplan Pdf, 230.5 kB.

Syftet med kursen är att, med hänsyn till de olika forskarutbildningsämnena vid Mälardalens universitet, öka deltagarnas kunskap om och förståelse för förutsättningar för att bedriva forskning och att vara doktorand. Kursen ger vägledning och stöd för att påbörja forskarutbildning vid Mälardalens universitet (MDU) och befrämjar förståelsen av tvärvetenskaplighet.

Värdakademi: Akademin för innovation, design och teknik

Kursansvarig: Thomas Nolte

Kurstillfällen: 2024-05-29 - 2024-06-05

Studietakt: 100%

Språk: Engelska

Kursanmälan: Anmälan sker till: robbert.jongeling@mdu.se

Kurskod: FOID003

Kursplan Pdf, 506.8 kB.

Syftet med kursen är att ge doktoranderna möjlighet att utveckla fördjupad kunskap om forskningsetikens filosofiska grunder, samt om specifika forskningsetiska frågeställningar som rör deltagarbaserad forskning, teknikanvändning och samproduktion.

Värdakademi: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Kursansvarig: Ulrika Jepson Wigg

Undervisningstillfällen: Se kursinformation på engelska

Alla föreläsningar är på campus i Eskilstuna. Inget deltagande online.

Kursanmälan: Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Kurslitteratur: är tillgänglig i Canvas efter antagning

Antal deltagare: 25 (se kursplan för urvalskriterier)

Språk: Engelska

Kurskod: FOUK019

Kursplan Pdf, 263.6 kB.

Kursinformation på engelska

Forskningskommunikation består av tre valfria moduler som ges som individuella kurser och belyser olika områden av forskningskommunikation i en föränderlig värld. Kurserna har utformats för att passa doktorander från olika forskningsområden och ämnesdiscipliner.

Den första kursen, Att bidra och påverka samhället som forskare 2,5 hp, har en mer teoretisk inriktning och rekommenderas som utgångspunkt till övriga två. Den tar upp situationer och följder när forskning bli politisk, samverkan mellan akademi och samhälle, forskarens roll och uppdrag i samhället samt mediers uppdrag och funktion i relation till forskning.

Värdakademi: Akademi, för hälsa, vård och välfärd

Kursansvarig: Jonas Stier

Period: 2024-11-18 – 2024-11-27

Språk: Engelska

Kursanmälan: Senast 30 september 2024. För anmälan kontakta: HVVforskarutbildning@mdu.se

Kurskod: FHVV021

Kursplan: Kursplan Pdf, 251.1 kB.

Forskningskommunikation består av tre valfria moduler som ges som individuella kurser och belyser olika områden av forskningskommunikation i en föränderlig värld. Kurserna har utformats för att passa doktorander från olika forskningsområden och ämnesdiscipliner.

Den andra kursen, Att kommunicera forskning 2,5 hp, behandlar populärvetenskaplig och multimedial forskningskommunikation utifrån doktorandens avhandlingsarbete och forskning. Vidare berörs olika överväganden och dilemman inom forskningskommunikation, samt kommunikation av forskning till andra forskare och samarbetspartners (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt), allmänheten och till studenter.

Värdakademi: Akademi, för hälsa, vård och välfärd

Kursansvarig: Jonas Stier

Period: 2024-11-28 – 2024-12-09

Språk: Engelska

Kursanmälan: Senast 30 september 2024. För anmälan kontakta: HVVforskarutbildning@mdu.se

Kurskod: FHVV022

Kursplan: Kursplan Pdf, 170.6 kB.

Forskningskommunikation består av tre valfria moduler som ges som individuella kurser och belyser olika områden av forskningskommunikation i en föränderlig värld. Kurserna har utformats för att passa doktorander från olika forskningsområden och ämnesdiscipliner.

Den tredje kursen, Genrer och målgrupper 2,5 hp, behandlar forskningskommunikation och forskningsrelaterade debattinlägg och konferenspresentationer inom olika områden och ämnestraditioner. Kursen innehåller också färdigställandet av debattinlägg, inlägg på sociala medier, policyinspel eller undervisande text.

Värdakademi: Akademi, för hälsa, vård och välfärd

Kursansvarig: Jonas Stier

Period: 2024-12-10 – 2024-12-20

Språk: Engelska

Kursanmälan: Senast 30 september 2024. För anmälan kontakta: HVVforskarutbildning@mdu.se

Kurskod: FHVV023

Kursplan: Kursplan Pdf, 229 kB.

Akademiskt skrivande I. Bibliotekskunskap: Sökstrategier, referenshantering och bibliometri, 2,5 hp, är lämplig för nya doktorander, eller doktorander som behöver skriva en systematisk översikt, eller som vill förbättra sina färdigheter i informationssökning och referenshantering.

Kursen syftar till att introducera avancerade sökstrategier och metoder, användning av referenshanteringsprogram samt bibliometri och andra verktyg som kan användas för att skapa en översikt av en forskningsdisciplin eller ett forskningsfält.

Värdakademi: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Kursanvarig: Karin Molander Danielsson

För frågor kontakta: biblioteket.forskarservice@mdu.se

Kurstillfällen:

 • 24-09-04 10:15-12:00 Online
 • 24-09-11 10:15-13:00 Västerås
 • 24-09-18, 10:15-13:00 Eskilstuna
 • 24-09-25 10:15-13:00 Västerås
 • 24-10-02 10:15-12:00 Online
 • Till 24-10-23 Inlämningsuppgift

Språk: Engelska

Kursanmälan: Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Kurslitteratur: är tillgänglig i Canvas en vecka före kursstart.

Antal deltagare: 20 (se kursplan för urvalskriterier)

Språk: Engelska

Kurskod: FOUK020

Kursplan Pdf, 202.4 kB.

Kursinformation på engelska

Akademiskt skrivande III. Akademisk engelska för forskare, 2,5 hp, har utformats för doktorander som har börjat skriva och vill utveckla sina färdigheter i att skriva en formell, korrekt akademisk engelska, enligt gällande konventioner inom sitt område eller disciplin.

Värdakademi: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Kursansvarig: Karin Molander Danielsson

Kurstillfällen:

 • 24-11-04 Västerås
 • 24-11-11 Västerås
 • 24-11-18 Västerås
 • 24-11-25 Uppgift i Canvas
 • 24-12-02 Västerås
 • 24-12-16 Inlämningsuppgift

Kursanmälan: Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Språk: Engelska

Kurslitteratur: Swales, J.M. and Feak, C.B. (2012). Academic Writing for Graduate Students: Essential Tasks and Skills. 3rd edition. University of Michigan Press.

Utvalda artiklar och annat material i Canvas.

Antal deltagare: 15 (se kursplan för urvalskriterier)

Kurskod: FOUK022

Kursinformation på engelska

Kursplan Pdf, 220.3 kB.

Kursen syftar till att doktoranden ska utveckla fördjupade kunskaper om kvalitativa metodologier och metoder med relevans för det egna forskarutbildningsämnet.

Värdakademi: Akademin för hälsa, vård och välfärd

Kursansvarig: Lisa Salmonsson

Antal deltagare: Meddelas senare

Kurstillfälle: 2024-10-10 – 2024-11-13

Studieort: Digitalt

Studietakt: 50 %

Språk: Engelska

Kursanmälan: Senast 16 september 2024. Kontakta HVVforskarutbildning@mdu.se

Kurskod: FHVV028

Kursplan Pdf, 200.8 kB.

Kursens syfte är att öka deltagarnas självständighet och vetenskaplig redlighet inom sina egna forskningsområden. Därtill syftar kursen till att öka deltagarnas kunskap om och förståelse för forskning samt att öka deras förståelse för vad det innebär att genomgå forskarutbildning.

Värdakademi: Akademin för innovation, design och teknik

Kursansvarig: Thomas Nolte

Kurstillfällen: 2024-09-06 - 2024-10-04

Språk: Engelska

Studietakt: 100%

Kursanmälan: Anmälan sker till: robbert.jongeling@mdu.se

Kurskod: FOID004

Kursplan Pdf, 610 kB.

Syftet med kursen är att öka deltagarnas kunskap om och förståelse för forskarutbildningsprocessen, att utveckla deras kunskap och förståelse för den akademiska diskursen, samt att utveckla deras kunskap och färdighet i att dela den egna forskningen med en bred publik genom kommunikation och kommersialisering.

Värdakademi: Akademin för innovation, design och teknik

Kursansvarig: Thomas Nolte

Kurstillfällen: 2024-11-08 - 2024-12-06

Studietakt: 100%

Språk: Engelska

Kursanmälan: Anmälan sker till: robbert.jongeling@mdu.se

Kurskod: FOID005

Kursplan Pdf, 530 kB.

Akademiskt skrivande II. Den akademiska artikeln: Genre och form, 2,5 hp, riktar sig till doktorander som har genomfört en viss datainsamling och nu behöver identifiera och konstruera ett argument, ett narrativ eller en annan disciplinspecifik typ av text.

Kursen syftar till att utveckla doktorandens kunskaper i att identifiera, analysera och välja en lämplig artikelform och genre i relation till doktorandens data och område.

Värdakademi: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Kursansvarig: Karin Molander Danielsson

Kurstillfällen: Meddelas senare

Språk: Engelska

Kursanmälan: Anmälan till kursansvarig lärare via e-post med uppgift om:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • E-post
 • Intyg om forskarstudier, om du studerar vid utländskt lärosäte.

Kurskod: FOUK021

Kursplan. Pdf, 267 kB.

Värdakademi: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Kursansvarig: Meddelas senare

Kurstillfällen: Meddelas senare

Språk: Engelska

Kursanmälan: Inte öppen

Kurskod: FOUK023

Kursplan:

Syftet med kursen är att ge doktoranderna möjlighet att utveckla en fördjupad kunskap om lagstiftning gällande forskningsetik, forskningsetiska principer och god forskningssed, samt tillhörande kommunikativa och samhälleliga aspekter på forskning och vetenskap.

Värdakademi: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Kursansvarig: Meddelas senare

Kurstillfällen: Meddelas senare

Kursanmälan: Inte öppen

Kurslitteratur: Meddelas senare

Antal deltagare: Meddelas senare

Språk: Engelska

Kurskod: FOUK018

Kursplan: Research Ethics I Pdf, 235.7 kB.

Kursen syftar till att introducera doktorander i centrala frågor som rör vetenskaplig kunskapsproduktion och att ge en historisk översikt över vetenskapsteorin. Kursen syftar också till att täcka olika vetenskapliga traditioner och hur de förhåller sig till varandra.

Kursansvarig: Martina Summer Meranius

Kurstillfälle: 2025-01-13—2025-02-28

Kursanmälan: Sista ansökningsdag 2024-12-12. För anmälan, kontakta HVVforskarutbildning@mdu.se

Studietakt: 50 %

Språk: Engelska

Kurskod: FHVV025

Kursplan Pdf, 215.3 kB.

Kursen syftar till att skapa förutsättningar för doktorander att placera sin forskning i en vetenskaplig tradition och/eller ett forskningsfält genom att utveckla och kommunicera forskningen i multidisciplinära sammanhang. Kursen syftar också till att ge doktorander möjlighet att studera förhållandet mellan vetenskaplig forskning och samhällsutmaningar samt hur olika discipliner, aktörer och organisationer samproducerar kunskap.

Kursansvarig: Martina Summer Meranius

Kurstillfälle: 2025-03-03—2025-03-21

Kursanmälan: Sista ansökningsdag 2024-12-12.

För anmälan, kontakta HVVforskarutbildning@mdu.se

Studietakt: 50 %

Språk: Engelska

Kurskod: FHVV026

Kursplan Pdf, 228.1 kB.

Kursen syftar till att doktoranden ska utveckla fördjupade kunskaper om etnografisk metodologi i kvalitativ forskning med relevans för det egna forskarutbildningsämnet.

Värdakademi: Akademin för hälsa, vård och välfärd

Kursansvarig: Meddelas senare

Antal deltagare: Meddelas senare

Kurstillfälle: 2025-02-03--2025-03-06

Studieort: Meddelas senare

Studietakt: 50 %

Språk: Engelska

Kursanmälan: Kontakta HVVforskarutbildning@mdu.se

Kurskod: FHVV029

Kursplan Pdf, 213.5 kB.

Kursen syftar till att doktoranden ska utveckla fördjupade kunskaper om intervju- och samtalsbaserade metoder i kvalitativ forskning med relevans för det egna forskarutbildningsämnet.

Värdakademi: Akademin för hälsa, vård och välfärd

Kursansvarig: Nina Klang

Antal deltagare: Meddelas senare

Kurstillfälle: 2025-03-10 – 2025-04-10

Studieort: Västerås

Studietakt: 50 %

Språk: Engelska

Kursanmälan: Kontakta HVVforskarutbildning@mdu.se

Kurskod: FHVV027

Kursplan Pdf, 222.4 kB.

Kursen syftar till att doktoranden ska utveckla fördjupade kunskaper om visuella metoder, där fokus ligger på insamling och analys av visuella material. Kursen ger en orientering i behandling och förståelse av multimodala material, dvs. material som innefattar både textuella och visuella inslag.

Värdakademi: Akademin för hälsa, vård och välfärd

Kursansvarig: Karolina Uggla

Antal deltagare: Meddelas senare

Kurstillfälle: 2025-04-14 – 2025-05-15

Studieort: Meddelas senare

Studietakt: 50 %

Språk: Engelska

Kursanmälan: Kontakta HVVforskarutbildning@mdu.se

Kurskod: FHVV030

Kursplan Pdf, 214.2 kB.

Universitetsbibliotekets kurser

Kursens syfte är att doktoranden ska nå en grundläggande förståelse i god forskningsdatahantering och innebörden av öppen vetenskap.

Kursansvarig: frida.jonsson@mdu.se

Kursen omfattar:

 • Introduktion till öppen vetenskap och forskningsdata
 • Introduktion till god forskningsdatahantering enligt FAIR-principerna
 • Framtagandet av datahanteringsplaner, praktiskt och teoretiskt

Omfattning: Motsvarar 2 hp, vid tillgodoräknande

Startdatum: 2024-04-15
Slutdatum: 2024-05-20

Undervisningstillfällen:
15/4, 13.15-15.00 – digital föreläsning
22/4, 13.15-15.00 – digital föreläsning
29/4, 13.15-15.00 – workshop, campus Västerås
6/5, 13.15-15.00 – seminarium, campus Västerås

Kursen ges på engelska.

Examination sker i form av skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande i seminarium och workshop. Närvaro är obligatorisk.

Kursplan: Forskningsdata för doktorander i ett öppet forskningslandskap Pdf, 232.8 kB.

Vid frågor, kontakta biblioteket.forskarservice@mdu.se

Litteraturlista Pdf, 197.1 kB.

Under hösten erbjuds kursen Publiceringsstrategier och Open Access för doktorander.

Publiceringsstrategier och Open Access för doktorander

Kursens syfte är att doktoranden ska utveckla en grundläggande förståelse för det vetenskapliga kommunikationslandskapet och strategisk publicering.

Kursen omfattar:

 • Vetenskaplig publicering och introduktion till publiceringsetik
 • Open Access
 • Publiceringsstrategier, bibliometri
 • Rovdjurstidskrifter
 • Copyright
 • Publiceringsdatabasen DiVA

Omfattning: Motsvarar 2 hp, vid tillgodoräknande

Startdatum: 2024-11-04
Slutdatum: 2024-12-09

Kursansvarig: tord.heljeberg@mdu.se

Undervisningstillfällen:
4/11, 13:15-15:00 – digital föreläsning
11/11, 13:15-15:00 – digital föreläsning
18/11, 13:15-15:00 – workshop, campus Västerås
25/11, 13:15-15:00 – seminarium, campus Västerås

Kursen ges på engelska.

Examination sker i form av skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande i seminarium och workshop. Närvaro är obligatorisk.

Kursplan: Publiceringsstrategier och Open Access för doktorander Pdf, 166.9 kB.

Anmälan görs via webbformulär: www.mdu.se/bibliotek/mot-biblioteket/anmalan-publiceringsstrategier-och-open-access Länk till annan webbplats.

Vid frågor, kontakta biblioteket.forskarservice@mdu.se

Datavetenskap

För information om kurser på forskarnivå inom forskarutbildningsämnet Datavetenskap var god kontakta: Forskarutbildningsledare Federico Ciccozzi.

Didaktik

Du kan läsa mer om kursen på den engelska sidan.

Kursansvarig: Iben Christiansen

Undervisiningstillfällen och examination:

 • 18:e Mars 2024, 11-16 (face to face, Örebro Universitet)
 • 19:e Mars 2024, 9-12 (face to face, Örebro Universitet)
 • 18:e April 2024, 10:30-14:30 (distance or hybrid)
 • 16:e Maj 2024, 10:30-14:30 (distans eller hybrid)
 • 10:e Juni 2024, 10:30-14:30 (distans eller hybrid)
 • 20:e Juni 2024, sista inlämningsdatum

Kursanmälan: Se den engelska sidan

Språk: Engelska.

Kursplan: Course syllabus Länk till annan webbplats.

Du kan läsa mer på kursens engelska sida.

Kursens handlar om den utbildningsvetenskapliga forskningens vetenskapsteoretiska och kunskapsfilosofiska förutsättningar. I kursen belyses olika vetenskapsteoretiska och kunskapsfilosofiska resonemang och perspektiv i relation till didaktiska frågeställningar och till det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet.

Kursansvarig: Johannes Rytzler

Undervisningstillfällen och examination:

 • Lektionstillfälle 1: 22 mars (10.15 – 15.00)
 • Lektionstillfälle 2: 5 april (10.15 – 15.00)
 • Lektionstillfälle 3: 19 april (10.15 – 12.00)
 • Lektionstillfälle 4: 3 maj (10.15 – 12.00)
 • Lektionstillfälle 5: 17 maj (10.15 – 15.00)
 • 13 juni: Lämna in skrivuppgiften (INL1)

Kursen ges på halvfart

Kursanmälan: Anmälan till kursansvarig lärare via e-post med uppgift om:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • E-post
 • Intyg om forskarstudier, om du studerar vid utländskt lärosäte.

Kurskod: FOUK012

Kursplan: Kursplan Pdf, 84.7 kB.

Kursen syftar till att de studerande förvärvar fördjupade kunskaper i didaktik som kunskapsområde och forskningsfält, vilket inkluderar dess framväxt och olika didaktiska forskningstraditoner. Kursdeltagarna ges möjligheten till att fördjupa sina kunskaper i den didaktiska forskningen med relevans för det egna ämnet eller ämnesområdet.

Kursansvarig: Eva Hultin

Kursanmälan: Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Undervisningstillfällen och examination:
13 november klockan 09:15-12:00, på plats på MDU i Västerås.
4 december klockan 09:15-12:00, (sal eller online återkommer kursansvarig lärare om).
18 december klockan 09:15-12:00, (sal eller on-line återkommer kursansvarig lärare om).
Vecka 2, klockan 09:15-12:00, (datum och plats återkommer kursansvarig lärare om).
Vecka 5, klockan 09:15-12:00, (datum och plats återkommer kursansvarig lärare om).
Examination 21 februari klockan 13:15-16.00, på plats på MDU i Västerås.

Litteratur: görs tillgänglig via Canvas vid kursstart

Kursantal: Ej begränsat (se kursplan för urvalskriterier)

Språk: svenska

Kurskod: FOUK027

Kursplan: Kursplan Pdf, 218.5 kB.


Elektronik

För information om kurser på forskarnivå inom forskarutbildningsämnet Elektronik var god kontakta: Forskarutbildningsledare Federico Ciccozzi.

Energi- och miljöteknik

AI-baserad modellering och optimering för industriella system

Kursansvarig: Avinash Renuke

Kurstillfälle: 2024-01-29 - 2024-04-01

Kursanmälan: För anmälan till kursen kontakta: avinash.renuke@mdu.se

Språk: Engelska

Kursplan Pdf, 397.4 kB.

Kursen är inställd.

Värdakademi: EST

Kursansvarig: Sasan Sadrizadeh

Kursstart: 2024-04-08

Språk: Engelska

Kursanmälan: Anmälan sker till kursansvarig, Sasan Sadrizadeh.

Kurskod: FOES022

Kursplan Pdf, 238.5 kB.

Värdakademi: EST

Kursansvarig: Erik Dahlquist

Kursstart: 2024-04-15

Språk: Engelska

Kursanmälan: Anmälan sker till kursansvarig, Erik Dahlquist. erik.dahlquist@mdu.se

Kursplan Pdf, 240.9 kB.

Kursen är inställd.

Experimentella mättekniker, 7.5 hp

Kursanvarig: Valentin Scheiff

Kurstillfälle: 2024-09-02 - 2024-11-10

Språk: Engelska

Kursanmälan: För anmälan till kursen, kontakta valentin.scheiff@mdu.se

Kursplan Pdf, 279 kB.

Företagsekonomi

För information om kurser på forskarnivå inom forskarutbildningsämnet Företagsekonomi var god kontakta: Forskarutbildningsledare Linda Höglund.

Hälsa och välfärd

Kurserna har anknytning till forskarutbildningsämnena:

 • Arbetslivsvetenskap
 • Folkhälsovetenskap
 • Fysioterapi
 • Socialt arbete
 • Vårdvetenskap

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig ytterligare fördjupade kunskaper om kvalitativa metodansatser med relevans för området hälsa och välfärd samt om vetenskapsteori.

Kursansvarig: Lena Wiklund Gustin

Kurstillfälle: 2024-01-15 - 2024-03-25

Kursanmälan: För anmälan kontakta: HVVforskarutbildning@mdu.se

Studietakt: Halvfart (50%), campus

Språk: Engelska

Kurskod: FHVV018

Kursplan: Kursplan Pdf, 138.8 kB.

Kursen syftar till att studenten ska förstå och tillämpa olika perspektiv, teorier och begrepp inom hälsa och välfärd, förhålla sig till dess komplexitet, samt urskilja det egna kunskapsbidraget i relation till hälsa och välfärd.

Kursansvarig: Helena Blomberg

Datum: 2024-09-02 - 2025-06-05

Kursanmälan: Senast 31 maj 2024. För anmälan kontakta: HVVforskarutbildning@mdu.se

Studietakt: Kvartsfart (25%), digitalt

Språk: Engelska

Kurskod: FHVV020

Kursplan: Kursplan Pdf, 120.6 kB.

Kursen syftar till att studenten skaffar sig ytterligare fördjupade kunskaper om samarbetsbaserad forskning och hur brukare, deras närstående och professionella kan involveras i forskning och utveckling inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård.

Kursansvarig: Lena Wiklund Gustin

Kurstillfälle: 2024-10-14—2024-11-22

Kursanmälan: Senast 31 augusti 2024. För anmälan, kontakta HVVforskarutbildning@mdu.se

Studietakt: Halvfart (50%)

Språk: Engelska

Kurskod: FHVV024

Kursplan Pdf, 234.2 kB.

Kursen ger en avancerad introduktion till människa-djur-studier inom samhällsvetenskap och humaniora, med ett fokus på djurens roll i samhället. Flera olika teoretiska perspektiv och metodologiska angreppssätt inom fältet behandlas under kursen.

Kursansvarig: David Redmalm

Kurstillfälle: 2024-09-02 -- 2025-01-19

Kursanmälan: Senast den 18 juni 2024. För anmälan, kontakta david.redmalm@mdu.se

Studietakt: 25%

Studieort/Undervisningsform: Endast digitalt

Språk: Engelska

Kurskod: FHVV031

Kursplan Pdf, 185.6 kB.

Industriell ekonomi och organisation

Se information på den engelska sidan

Kursansvariga: Michela Cozza and Rana Mostaghel

Undervisningstillfällen

 • 22 Januari 2024 (10:15-16:00): Introduction (campus Västerås)
 • 5 Februari 2024 (10:15-16:00): Digitalization, work, and organizing (online och på campus: R1-343)
 • 19 Februari 2024 (10:15-16:00): Digitalization and business (online)
 • 8 April 2024 (10:15-16:00): Examination (online and on campus: R1-343)

Kursanmälan: Anmälan till kursen görs till: estforskningsadministration@mdu.se

Litteratur: Se kursplan

Språk: Engelska

Kursplan: Kursplan Pdf, 238.9 kB.

Värdakademi: EST

Kursanvarig: Silvia Bruzzone

Kurstillfällen: 2024-03-14 - 2024-06-11

Språk: Engelska

Kursanmälan: Anmälan sker till kursansvarig, Silvia Bruzzone

Kurskod: FOES021

Kursplan Pdf, 255.3 kB.

 

Det övergripande syftet är att ge doktoranderna möjlighet att utveckla sitt kunnande om forskning inom ämnena Industriell Ekonomi och Organisation och/eller Företagsekonomi och om hur forskning utvecklas genom seminariearbete. Målet är att deltagarna efter genomförd kurs ska ha breddat sina insikter om forskningen inom Industriell Ekonomi och Organisation och/eller Företagsekonomi och ha övat på självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa frågeställningar. Vidare ska doktoranden ha uppvisat förmåga att kunna både ge och ta emot konstruktiv kritik.

Kursansvariga:

 • För doktorander inom marknadsföring och strategi: Emilia Rovira Nordman
 • För doktorander inom nya organisations- och managementpraktiker: Lucia Crevani
 • För doktorander inom Redovisning och ekonomistyrning: Tobias Johansson
 • För doktorander inom Nationalekonomi: Christos Papahristodoulou
 • För doktorander inom Statsvetenskap: Jörgen Ödalen

Period: Flexibel kursstart

Behörighet: Antagen som doktorand i Industriell ekonomi och organisation, företagsekonomi eller angränsande akademiska områden

Kursanmälan: Anmälan till kursen sker till respektive kursansvarig.

Kursplan: Kursplan Länk till annan webbplats.

Industriella system

För information om kurser på forskarnivå inom forskarutbildningsämnet Industriella system var god kontakta: Forskarutbildningsledare Ulrika Florin.

Innovation och design

För information om kurser på forskarnivå inom forskarutbildningsämnet Innovation och design var god kontakta: Forskarutbildningsledare Ulrika Florin.

Matematik/tillämpad matematik

För information, se den engelska sidan

Kursansvarig: Sergey Korotov

Undervisiningstillfällen och examination

 • 02.04.2024 kl. 15:15-17.00, föreläsning 1
 • 09.04.2024 kl. 15:15-17.00, föreläsning 2
 • 16.04.2024 kl. 15:15-17.00, föreläsning 3
 • 23.04.2024 kl. 15:15-17.00, föreläsning 4
 • 30.04.2024 kl. 15:15-17.00, föreläsning 5
 • 07.05.2024 kl. 15:15-17.00, föreläsning 6
 • 14.05.2024 kl. 15:15-17.00, föreläsning 7
 • 21.05.2024 kl. 15:15-17.00, föreläsning 8
 • Seminarium: 03.06.2023 kl. 13:15-17.00

Kursanmälan: Anmälan sker via mejl till kursansvarig, sergey.korotov@mdu.se. I anmälan ska följande ingå:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Din e-post
 • Intyg om forskarstudier, om du studerar vid utländskt lärosäte.

Språk: Engelska

Litteratur:

 • Stig Larsson, Vidar Thomee. Partial Differential Equations with Numerical Methods. Springer, 2008.

Kurskod: FOUK014

Kursplan: Course syllabus Pdf, 124.6 kB.

Kursen syftar till att ge forskningsrelevanta kunskaper om moderna algebraiska och operatoralgebraiska strukturer, idéer, begrepp och metoder viktiga inom naturvetenskap och teknik med tonvikt på de viktigaste icke-kommutativa och icke-associativa algebraiska strukturer, icke-kommutativ analys, operator algebra och representationsteori, algebraisk analys och operator metoder för lösning och symmetrianalys av differentialekvationer, differensekvationer och integralekvationer, icke-kommutativa matrisekvationer och valda tillämningar i naturvetenskap och teknik.

Kursansvarig: sergei.silvestrov@mdu.se

Undervisningstillfällen

 • Start 16 februari kl. 13.15
 • 1 mars kl. 13.15
 • 15 mars kl. 13.15
 • 5 april kl. 13.15
 • 19 april kl. 13.15
 • 3 maj kl 13.15
 • 17 maj kl. 13.15 (examination)

Schemaläggningen av lektionerna kan komma att justeras i överenskommelse med deltagarna.

Kursanmälan: Anmälan sker via mejl till kursansvarig, sergei.silvestrov@mdu.se. I anmälan ska följande ingå:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Din e-post
 • Intyg om forskarstudier, om du studerar vid utländskt lärosäte.

Litteratur: Relevant litteraturmaterial förmedlas under kursens gång.

Kurskod: FOUK016

Kursplan Pdf, 84.8 kB.

Enumerativ kombinatorik - konsten att räkna - är ett vackert ämne med många tillämpningar. Detta område betraktades tidigare som en samling till synes orelaterade metoder, men är numera en mogen teori, vars mest grundläggande delar tillhör verktygslådan hos varje forskaningsmatematiker. I kursen kommer studenten att introduceras till denna teori och lära sig bemästra den tillräckligt väl för att lösa relaterade problem som kan uppstå i ett forskningskontext och kommunicera den med matematiska kollegor.

Kursansvarig: Jonas Sjöstrand

Kursanmälan: Anmäl dig här Länk till annan webbplats.

Undervisiningstillfällen och examination

 • Föreläsningar i Västerås varje måndag från 9 september till 21 oktober kl. 13:15 till 15:00
 • Zoomföreläsningar varje torsdag från 12 september till 24 oktober kl 13:15 till 15:00
 • Deadline för skriftlig inlämningsuppgift: 31 oktober 2024

Litteratur:

 • Richard Stanley, Enumerative Combinatorics, volume 1, second edition, Cambridge University Press, 2011.
 • Jonas Sjöstrand, Generating functions, freely available to course participants as a PDF file.

Antal deltagare: 30 (se kursplan för urvalskriterier)

Språk: Engelska

Kurskod: FOUK024

Kursplan Pdf, 226 kB.

Kursinformation på engelska Länk till annan webbplats.

Text

Text