Text

Kurser på forskarnivå

I utbildning på forskarnivå ingår, förutom själva avhandlingen, en kursdel. Hur stor kursdelen ska vara och innehålla styrs av den allmänna studieplanen för forskarutbildningsämnet.

Kurser på forskarnivå är, om inget annat anges i kursplanen, öppna för doktorander oavsett lärosäte och är kostnadsfria.

Universitetsgemensamma kurser

Mälardalens universitet erbjuder flera universitetsgemensamma kurser på forskarnivå. Ett universitetsgemensamt utbud avser att främja samläsning över akademi- och ämnesgränser och därmed öka den kritiska massa som doktoranderna behöver under sin utbildning.

Det gemensamma utbudet inkluderar kurser inom akademiskt skrivande, forskningsetik och god forskningssed, forskningskommunikation, introduktion till utbildning på forskarnivå, vetenskaplig metod och vetenskapsteori.

De universitetsgemensamma kurserna är även, i mån av plats, öppna för doktorander som är antagna vid annat lärosäte.

Syftet med kursen är att ge doktoranderna möjlighet att utveckla en fördjupad kunskap om lagstiftning gällande forskningsetik, forskningsetiska principer och god forskningssed, samt tillhörande kommunikativa och samhälleliga aspekter på forskning och vetenskap.

Värdakademi: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Kursansvarig: Ulrika Jepson Wigg

Undervisningstillfällen:

 • 24-03-21 9.15-15.00 Eskilstuna
 • 24-04-18 9.15-15.00 Västerås
 • 24-05-08 9.15-15.00 Eskilstuna
 • 24-05-23 9.15-15.00 Västerås
 • Examination: 24-06-07

Kursanmälan: Anmälan görs till kursansvarig lärare via e-post med uppgift om:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Din e-post
 • Intyg om forskarstudier, om du studerar vid utländskt lärosäte.

Kurslitteratur: All litteratur kommer att finnas tillgänglig via plattformen Canvas.

Antal deltagare: 25

Språk: Engelska

Kurskod: FOUK018

Kursplan: Research Ethics I Pdf, 235.7 kB.

Syftet med kursen är att ge doktoranderna möjlighet att utveckla fördjupad kunskap om forskningsetikens filosofiska grunder, samt om specifika forskningsetiska frågeställningar som rör deltagarbaserad forskning, teknikanvändning och samproduktion.

Värdakademi: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Kursansvarig: Ulrika Jepson Wigg

Undervisningstillfällen: Meddelas senare

Kursanmälan: Anmälan görs till kursansvarig lärare via e-post med uppgift om:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Din e-post
 • Intyg om forskarstudier, om du studerar vid utländskt lärosäte.

Kurslitteratur:

Antal deltagare:

Språk: Engelska

Kurskod:

Kursplan:

Att bidra till och påverka samhället som forskare 2,5 hp, har en mer teoretisk inriktning varför den rekommenderas som utgångspunkt till övriga två. Den första kursen tar upp situationer och följder när forskning bli politisk, samverkan mellan akademi och samhälle, forskarens roll och uppdrag i samhället samt mediers uppdrag och funktion i relation till forskning.

Värdakademi: Akademi, för hälsa, vård och välfärd

Kursansvarig: Jonas Stier

Period: 2024-11-18 – 2024-12-20 (Om doktorand läser alla tre kurser inom forskningskommunikation I,II och II).

Språk: Engelska

Kursanmälan: För anmälan kontakta: HVVforskarutbildning@mdu.se

Kurskod: FHVV021

Kursplan: Kursplan Länk till annan webbplats.

Att kommunicera forskning 2,5 hp, behandlar populärvetenskaplig och multimedial forskningskommunikation utifrån doktorandens avhandlingsarbete och forskning. Vidare berörs olika överväganden och dilemman inom forskningskommunikation, samt kommunikation av forskning till andra forskare och samarbetspartners (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt), allmänheten och till studenter.

Värdakademi: Akademi, för hälsa, vård och välfärd

Kursansvarig: Jonas Stier

Period: 2024-11-18 – 2024-12-20 (Om doktorand läser alla tre kurser inom forskningskommunikation I,II och II).

Språk: Engelska

Kursanmälan: För anmälan kontakta: HVVforskarutbildning@mdu.se

Kurskod: FHVV022

Kursplan: Kursplan Länk till annan webbplats.

Genrer och målgrupper 2,5 hp, behandlar forskningskommunikation och forskningsrelaterade debattinlägg och konferenspresentationer inom olika områden och ämnestraditioner. Kursen innehåller också färdigställandet av debattinlägg, inlägg på sociala medier, policyinspel eller undervisande text.

Värdakademi: Akademi, för hälsa, vård och välfärd

Kursansvarig: Jonas Stier

Period: 2024-11-18 – 2024-12-20 (Om doktorand läser alla tre kurser inom forskningskommunikation I,II och II).

Språk: Engelska

Kursanmälan: För anmälan kontakta: HVVforskarutbildning@mdu.se

Kurskod: FHVV023

Kursplan: Kursplan Länk till annan webbplats.

Akademiskt skrivande I. Bibliotekskunskap: Sökstrategier, referenshantering och bibliometri, 2,5 hp, är lämplig för nya doktorander, eller doktorander som behöver skriva en systematisk översikt, eller som vill förbättra sina färdigheter i informationssökning och referenshantering.

Kursen syftar till att introducera avancerade sökstrategier och metoder, användning av referenshanteringsprogram samt bibliometri och andra verktyg som kan användas för att skapa en översikt av en forskningsdisciplin eller ett forskningsfält.

Värdakademi: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Kursanvarig: Karin Molander Danielsson

Kurstillfällen: Meddelas senare

Språk: Engelska

Kursanmälan: Anmälan till kursansvarig lärare via e-post med uppgift om:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • E-post
 • Intyg om forskarstudier, om du studerar vid utländskt lärosäte.

Kurskod:

Kursplan:

Akademiskt skrivande II. Den akademiska artikeln: Genre och form, 2,5 hp, riktar sig till doktorander som har genomfört en viss datainsamling och nu behöver identifiera och konstruera ett argument, ett narrativ eller en annan disciplinspecifik typ av text.

Kursen syftar till att utveckla doktorandens kunskaper i att identifiera, analysera och välja en lämplig artikelform och genre i relation till doktorandens data och område.

Värdakademi: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Kursansvarig: Karin Molander Danielsson

Kurstillfällen: Meddelas senare

Språk: Engelska

Kursanmälan: Anmälan till kursansvarig lärare via e-post med uppgift om:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • E-post
 • Intyg om forskarstudier, om du studerar vid utländskt lärosäte.

Kurskod:

Kursplan:

Akademiskt skrivande III. Akademisk engelska för forskare, 2,5 hp, har utformats för doktorander som har börjat skriva och vill utveckla sina färdigheter i att skriva en formell, korrekt akademisk engelska, enligt gällande konventioner inom sitt område eller disciplin.

Värdakademi: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Kursanvarig: Meddelas senare

Kurstillfällen: Meddelas senare

Språk: Engelska

Kursanmälan: Inte öppen

Kurskod:

Kursplan:

Värdakademi: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Kursanvarig: Meddelas senare

Kurstillfällen: Meddelas senare

Språk: Engelska

Kursanmälan: Inte öppen

Kurskod:

Kursplan:

Syftet med kursen är att ge doktoranderna möjlighet att utveckla en fördjupad kunskap om lagstiftning gällande forskningsetik, forskningsetiska principer och god forskningssed, samt tillhörande kommunikativa och samhälleliga aspekter på forskning och vetenskap.

Värdakademi: Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Kursansvarig: Meddelas senare

Undervisningstillfällen: Meddelas senare

Kursanmälan: Inte öppen

Kurslitteratur: Meddelas senare

Antal deltagare: Meddelas senare

Språk: Engelska

Kurskod: FOUK018

Kursplan: Research Ethics I Pdf, 235.7 kB.

Kommande universitetsgemensamma kurser

 

Värdakademi: Akademin för innovation, design och teknik

Kursanvarig: Meddelas senare

Kurstillfällen: Meddelas senare

Språk: Engelska

Kursanmälan: Inte öppen

Kurskod:

Kursplan:

Värdakademi: Akademin för innovation, design och teknik

Kursanvarig:

Kurstillfällen: Meddelas senare

Språk: Engelska

Kursanmälan: Inte öppen

Kurskod:

Kursplan:

Värdakademi: Akademin för innovation, design och teknik

Kursanvarig:

Kurstillfällen: Meddelas senare

Språk: Engelska

Kursanmälan: Inte öppen

Kurskod:

Kursplan:

Universitetsbibliotekets poänggivande kurser

Kursens syfte är att doktoranden ska nå en grundläggande förståelse i god forskningsdatahantering och innebörden av öppen vetenskap.

Kursansvarig: frida.jonsson@mdu.se

Kursen omfattar:

 • Introduktion till öppen vetenskap och forskningsdata
 • Introduktion till god forskningsdatahantering enligt FAIR-principerna
 • Framtagandet av datahanteringsplaner, praktiskt och teoretiskt

Omfattning i poäng: Motsvarar 2 hp

Startdatum: 2024-04-15
Slutdatum: 2024-05-20

Undervisningstillfällen:
15/4, 13.15-15.00 – digital föreläsning
22/4, 13.15-15.00 – digital föreläsning
29/4, 13.15-15.00 – workshop, campus Västerås
6/5, 13.15-15.00 – seminarium, campus Västerås

Kursen ges på engelska.

Examination sker i form av skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande i seminarium och workshop. Närvaro är obligatorisk.

Kursplan: Forskningsdata för doktorander i ett öppet forskningslandskap Pdf, 232.8 kB.

Anmälan görs via webbformulär: https://www.mdu.se/bibliotek/mot-biblioteket/anmalan-forskningsdata-for-doktorander Länk till annan webbplats.

Vid frågor, kontakta biblioteket.forskarservice@mdu.se

Under hösten erbjuds kursen Publiceringsstrategier och Open Access för doktorander.

Publiceringsstrategier och Open Access för doktorander

Kursens syfte är att doktoranden ska utveckla en grundläggande förståelse för det vetenskapliga kommunikationslandskapet och strategisk publicering.

Kursen omfattar:

 • Vetenskaplig publicering och introduktion till publiceringsetik
 • Open Access
 • Publiceringsstrategier, bibliometri
 • Rovdjurstidskrifter
 • Copyright
 • Publiceringsdatabasen DiVA

Omfattning i poäng: Motsvarar 2 hp

Startdatum: 2024-11-04
Slutdatum: 2024-12-09

Kursansvarig: tord.heljeberg@mdu.se

Undervisningstillfällen:
4/11, 13:15-15:00 – digital föreläsning
11/11, 13:15-15:00 – digital föreläsning
18/11, 13:15-15:00 – workshop, campus Västerås
25/11, 13:15-15:00 – seminarium, campus Västerås

Kursen ges på engelska.

Examination sker i form av skriftlig inlämningsuppgift samt aktivt deltagande i seminarium och workshop. Närvaro är obligatorisk.

Kursplan: Publiceringsstrategier och Open Access för doktorander Pdf, 166.9 kB.

Anmälan görs via webbformulär: www.mdu.se/bibliotek/mot-biblioteket/anmalan-publiceringsstrategier-och-open-access Länk till annan webbplats.

Vid frågor, kontakta biblioteket.forskarservice@mdu.se

Datavetenskap

Didaktik

Du kan läsa mer om kursen på den engelska sidan.

Kursansvarig: Iben Christiansen

Undervisiningstillfällen och examination:

 • 18:e Mars 2024, 11-16 (face to face, Örebro Universitet)
 • 19:e Mars 2024, 9-12 (face to face, Örebro Universitet)
 • 18:e April 2024, 10:30-14:30 (distance or hybrid)
 • 16:e Maj 2024, 10:30-14:30 (distans eller hybrid)
 • 10:e Juni 2024, 10:30-14:30 (distans eller hybrid)
 • 20:e Juni 2024, sista inlämningsdatum

Kursanmälan: Se den engelska sidan

Språk: Engelska.

Kursplan: Course syllabus Länk till annan webbplats.

Du kan läsa mer på kursens engelska sida.

Kursens handlar om den utbildningsvetenskapliga forskningens vetenskapsteoretiska och kunskapsfilosofiska förutsättningar. I kursen belyses olika vetenskapsteoretiska och kunskapsfilosofiska resonemang och perspektiv i relation till didaktiska frågeställningar och till det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet.

Kursansvarig: Johannes Rytzler

Undervisningstillfällen och examination:

 • Lektionstillfälle 1: 22 mars (10.15 – 15.00)
 • Lektionstillfälle 2: 5 april (10.15 – 15.00)
 • Lektionstillfälle 3: 19 april (10.15 – 12.00)
 • Lektionstillfälle 4: 3 maj (10.15 – 12.00)
 • Lektionstillfälle 5: 17 maj (10.15 – 15.00)
 • 13 juni: Lämna in skrivuppgiften (INL1)

Kursen ges på halvfart

Kursanmälan: Anmälan till kursansvarig lärare via e-post med uppgift om:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • E-post
 • Intyg om forskarstudier, om du studerar vid utländskt lärosäte.

Kurskod: FOUK012

Kursplan: Kursplan Pdf, 84.7 kB.

Elektronik

Energi- och miljöteknik

AI-baserad modellering och optimering för industriella system

Kursansvarig: Avinash Renuke

Kurstillfälle: 2024-01-29 - 2024-04-01

Kursanmälan: För anmälan till kursen kontakta: avinash.renuke@mdu.se

Språk: Engelska

Kursplan: Kursplan Pdf, 258.1 kB.

Företagsekonomi

Hälsa och välfärd

Kursen syftar till att studenten ska skaffa sig ytterligare fördjupade kunskaper om kvalitativa metodansatser med relevans för området hälsa och välfärd samt om vetenskapsteori.

Kursansvarig: Lena Wiklund Gustin

Kurstillfälle: 2024-01-15 - 2024-03-25

Kursanmälan: För anmälan kontakta: HVVforskarutbildning@mdu.se

Studietakt: Halvfart (50%), campus

Språk: Engelska

Kurskod: FHVV018

Kursplan: Kursplan Pdf, 138.8 kB.

Kursen syftar till att studenten ska förstå och tillämpa olika perspektiv, teorier och begrepp inom hälsa och välfärd, förhålla sig till dess
komplexitet, samt urskilja det egna kunskapsbidraget i relation till hälsa och välfärd.

Kursansvarig: Helena Blomberg

Datum: 2024-09-02 - 2025-06-05

Kursanmälan: För anmälan kontakta: HVVforskarutbildning@mdu.se

Studietakt: Kvartsfart (25%), digitalt

Språk: Engelska

Kurskod: FHVV020

Kursplan: Kursplan Pdf, 120.6 kB.

Kursen består av tre valfria moduler som ges som individuella kurser (FHVV021 Att bidra till och påverka samhället som forskare 2,5 hp, FHVV022 Att kommunicera forskning 2,5 hp samt FHVV023 Genrer och målgrupper vid forskningskommunikation 2,5 hp)

Datum: 2024-11-18 – 2024-12-20

Studietakt: 100 %

Kursansvarig: Jonas Stier

Kursplan: Kursplan Pdf, 267.4 kB.

För anmälan, kontakta: HVVforskarutbildning@mdu.se

Industriell ekonomi och organisation

Se information på den engelska sidan

Kursansvariga: Michela Cozza and Rana Mostaghel

Undervisningstillfällen

 • 22 Januari 2024 (10:15-16:00): Introduction (campus Västerås)
 • 5 Februari 2024 (10:15-16:00): Digitalization, work, and organizing (online och på campus: R1-343)
 • 19 Februari 2024 (10:15-16:00): Digitalization and business (online)
 • 8 April 2024 (10:15-16:00): Examination (online and on campus: R1-343)

Kursanmälan: Anmälan till kursen görs till: estforskningsadministration@mdu.se

Litteratur: Se kursplan

Språk: Engelska

Kursplan: Kursplan Pdf, 238.9 kB.

Det övergripande syftet är att ge doktoranderna möjlighet att utveckla sitt kunnande om forskning inom ämnena Industriell Ekonomi och Organisation och/eller Företagsekonomi och om hur forskning utvecklas genom seminariearbete. Målet är att deltagarna efter genomförd kurs ska ha breddat sina insikter om forskningen inom Industriell Ekonomi och Organisation och/eller Företagsekonomi och ha övat på självständig kritisk granskning och bedömning av nya och komplexa frågeställningar. Vidare ska doktoranden ha uppvisat förmåga att kunna både ge och ta emot konstruktiv kritik.

Kursansvariga:

 • För doktorander inom marknadsföring och strategi: Emilia Rovira Nordman
 • För doktorander inom nya organisations- och managementpraktiker: Lucia Crevani
 • För doktorander inom Redovisning och ekonomistyrning: Tobias Johansson
 • För doktorander inom Nationalekonomi: Christos Papahristodoulou
 • För doktorander inom Statsvetenskap: Jörgen Ödalen

Period: Flexibel kursstart

Behörighet: Antagen som doktorand i Industriell ekonomi och organisation, företagsekonomi eller angränsande akademiska områden

Kursanmälan: Anmälan till kursen sker till respektive kursansvarig.

Kursplan: Kursplan Länk till annan webbplats.

Industriella system

Innovation och design

Matematik/tillämpad matematik

För information, se den engelska sidan

Kursansvarig: Sergey Korotov

Undervisiningstillfällen och examination

 • 02.04.2024 kl. 15:15-17.00, föreläsning 1
 • 09.04.2024 kl. 15:15-17.00, föreläsning 2
 • 16.04.2024 kl. 15:15-17.00, föreläsning 3
 • 23.04.2024 kl. 15:15-17.00, föreläsning 4
 • 30.04.2024 kl. 15:15-17.00, föreläsning 5
 • 07.05.2024 kl. 15:15-17.00, föreläsning 6
 • 14.05.2024 kl. 15:15-17.00, föreläsning 7
 • 21.05.2024 kl. 15:15-17.00, föreläsning 8
 • Seminarium: 03.06.2023 kl. 13:15-17.00

Kursanmälan: Anmälan sker via mejl till kursansvarig, sergey.korotov@mdu.se. I anmälan ska följande ingå:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Din e-post
 • Intyg om forskarstudier, om du studerar vid utländskt lärosäte.

Språk: Engelska

Litteratur:

 • Stig Larsson, Vidar Thomee. Partial Differential Equations with Numerical Methods. Springer, 2008.

Kurskod: FOUK014

Kursplan: Course syllabus Pdf, 124.6 kB.

Kursen syftar till att ge forskningsrelevanta kunskaper om moderna algebraiska och operatoralgebraiska strukturer, idéer, begrepp och metoder viktiga inom naturvetenskap och teknik med tonvikt på de viktigaste icke-kommutativa och icke-associativa algebraiska strukturer, icke-kommutativ analys, operator algebra och representationsteori, algebraisk analys och operator metoder för lösning och symmetrianalys av differentialekvationer, differensekvationer och integralekvationer, icke-kommutativa matrisekvationer och valda tillämningar i naturvetenskap och teknik.

Kursansvarig: sergei.silvestrov@mdu.se

Undervisningstillfällen

 • Start 16 februari kl. 13.15
 • 1 mars kl. 13.15
 • 15 mars kl. 13.15
 • 5 april kl. 13.15
 • 19 april kl. 13.15
 • 3 maj kl 13.15
 • 17 maj kl. 13.15 (examination)

Schemaläggningen av lektionerna kan komma att justeras i överenskommelse med deltagarna.

Kursanmälan: Anmälan sker via mejl till kursansvarig, sergei.silvestrov@mdu.se. I anmälan ska följande ingå:

 • Namn
 • Födelsedatum
 • Din e-post
 • Intyg om forskarstudier, om du studerar vid utländskt lärosäte.

Litteratur: Relevant litteraturmaterial förmedlas under kursens gång.

Kurskod: FOUK016

Kursplan: Kursplan Pdf, 84.8 kB.