Text

Digital salstenta med Inspera Assessment

En digital salstenta skriver du på din bärbara dator. Innan tentan behöver du gå igenom några steg för att du ska kunna skriva tentan i Inspera Assessment som MDU använder för digitala tentor.

Innan tentan

 1. Anmäl dig i Ladok. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Kom också ihåg att avanmäla dig om du inte kommer att genomföra tentan.

 2. Du använder en egen bärbar dator, PC eller Mac, vid tentatillfället (Chromebook och surfplattor fungerar inte). Om du inte har en bärbar dator eller kan låna en dator av någon måste du anmäla behov av lånedator till studenttorget@mdu.se. Antalet lånedatorer är begränsat. Efter att du anmält dig till tentan skickar du in din anmälan om lånedator. Anmälan om lånedator måste göras senast 10 dagar innan tentamenstillfället. Endast en tenta per anmälan/kurskod. Ange följande i din anmälan:

  För- och efternamn
  Kurskod
  Tentadatum och starttid för tentan
  Ort - där du anmält dig att skriva tentan

 3. Kontrollera att du kan ansluta till ett trådlöst nätverk med datorn. På MDU används det trådlösa nätverket Eduroam och du behöver en dator som klarar 5GHz för att ansluta till detta. Om du har en äldre dator kan du logga in på nätverket som heter MDU-Guest.
  Det är viktigt att du även läser informationen om universitetets internetuppkoppling Länk till annan webbplats.

 4. Gå till mdu.inspera.com Länk till annan webbplats. och logga in med ditt studentkonto. Klicka på rubriken Demotenta. Välj ladda ner Safe Exam Browser på din PC eller Mac. Genomför demotentan med Safe Exam Browser för att se att det fungerar på rätt sätt på din dator. Kom ihåg att skriva ner lösenorden INNAN du påbörjar demotentan. Du kan också läsa mer om att göra en digital tenta på Insperas hjälpsidor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 5. Vissa tentor kan ha ytterligare information från examinator. Läs också igenom universitetets examinationsregler och regler för salstentamen Öppnas i nytt fönster..


Vid tentamenstillfället

Du loggar in på Inspera för att genomföra tentan och via Inspera startar Safe Exam Browser med de lösenord som tentavakterna ger dig. Du kommer inte åt dina dokument och du kan inte surfa på internet. Du kan alltså endast genomföra tentan och de länkar som godkänts och ska användas i tentan inne i Inspera.

Du behöver:

 • Ditt användarnamn/mejl och lösenord för MDU.
 • En bärbar dator med rätt version Safe Exam Browser installerat. För Mac-användare är det viktigt att inte flytta programmappen från applications till någon annan plats på datorn.
 • Batteriet ska vara fulladdat vid start.
 • Ta med laddare till datorn.
 • Ta med id/giltig legitimation.
 • Var på plats minst 30 minuter innan tentan börjar och se till att allt fungerar och att du kan logga in.

Kontrollera att:

 • du är uppkopplad mot universitetets trådlösa nätverk. Du loggar in med ditt användarnamn@mdu.se och lösenord för MDU.
 • du kan logga in på mdu.inspera.com Länk till annan webbplats. och se kommande tenta.
 • du stänger alla andra program t.ex. spelplattformar och skärmdelning som kan göra att tentan inte kan påbörjas med nedlåsning (Safe Exam Browser)

Tentan sparas var 15:e sekund i Inspera. Tentavakterna hjälper dig om du får problem och kan se att dina uppgifter sparas samt hjälper dig med en lånedator om du får problem med din hårdvara/dator. Kontakta alltid en tentamensvakt om du tappar nätet.

Du kan klicka framåt och bakåt mellan frågorna om läraren har godkänt detta. Du kan också flagga en fråga du vill gå tillbaka till eller vill kontrollera svaret innan du lämnar in om examinator/läraren godkänt det.

När du är klar ska du tillkalla tentamensvakt. Du avslutar sedan och lämnar in tentan i Inspera.

Vid frågor, kontakta studenttorget@mdu.se


Efter digital salstentamen med Inspera

Du ser ditt betyg i Ladok. Vill du läsa eventuella kommentarer på den digitala tentan loggar du in på mdu.inspera.com och klickar på arkiv där du hittar dina genomförda tentor.


Kontakta Studenttorget

Frågor och funderingar?
Hör gärna av dig till Studenttorget på studenttorget@mdu.se