Text

Förhållningsregler för sociala medier

Här kan du läsa om förhållningsregler för dig som skriver kommentarer eller gör inlägg på MDU:s sidor eller inlägg i sociala medier.

MDU vill ha ett inkluderande samtalsklimat i sociala medier. Vi välkomnar debatt och synpunkter. Tänk på att respektera andras åsikter och följa nedan angivna förhållningsregler.

Kommentarer i inlägg ska hålla sig till ämnet. Du som kommenterar har själv ansvar för att det du skriver följer lagar och regler. Inkomna kommentarer, meddelanden och inlägg räknas som allmän handling.

Kommentarer och inlägg som innehåller följande accepteras inte, och kan komma att tas bort:

  • Hot, förtal, förolämpningar, kränkningar, hets mot folkgrupp eller andra trakasserier, som exempelvis rasism eller sexism.
  • Spridning av privata uppgifter om enskilda personer.
  • Personangrepp, nedsättande kommentarer eller kommentarer om annan persons utseende.
  • Marknadsföring, politiska budskap, spam eller kommentarer som inte hör till ämnet.
  • Uppmaningar till brott
  • Olovligt användande av upphovsrättsskyddat material eller uppmaningar till sådant användande
  • Inlägg som bryter mot gällande lagstiftning.
  • Olovliga våldsskildringar och pornografi.

MDU förbehåller sig rätten att radera och/eller anmäla kommentarer som bryter mot reglerna. En person som upprepade gånger bryter mot reglerna kan komma att blockeras från att kommentera inlägg på MDU:s sidor och inlägg i sociala medier.

Hot, hets mot folkgrupp eller andra brott mot lagstiftning kan innebära att en polisanmälan upprättas.

Inlägg eller kommentar från student som exempelvis innebär trakasserier mot annan student eller medarbetare kan innebära att det finns skäl att upprätta en anmälan till Disciplinnämnden.

Disciplinärenden.

Ser du kommentarer eller inlägg som bryter mot reglerna?

kommunikation@mdu.se

MDU i sociala medier