Text

Universitetsbibliotekets kurser för dig som är doktorand

Person framför datorskärm med anteckningsblock i förgrunden.

Stora delar av kurserna sker online, även om det är en del träffar på plats på campus. Foto: Pexels.

Under hösten 2024 finns möjlighet att gå två kurser, den ena handlar om sökstrategier, referenshantering och bibliometri, den andra om publiceringsstrategier.

Akademiskt skrivande I. Bibliotekskunskap: Sökstrategier, referenshantering och bibliometri, 2,5 hp

Kursen är lämplig för dig som är ny doktorand, eller för dig som behöver skriva en systematisk översikt eller vill förbättra dina färdigheter i informationssökning och referenshantering.

Kursstart 4 september.

 

Publiceringsstrategier och Open Access för doktorander, 2 hp

För dig som vill lära dig mer om bland annat vetenskaplig publicering och publiceringsetik, Open Access och publiceringsstrategier.

Kursstart 4 november.

 

Vill du veta mer?

Läs mer om kurserna, se kursplaner och kurstillfällen på webben: https://www.mdu.se/utbildning/forskarutbildning/kurser-pa-forskarniva Länk till annan webbplats.


Har du frågor?

Kontakta biblioteket.forskarservice@mdu.se