Text

Datum 2023-03-28
Artikeltyp Aktuellt

Låt din medarbetare utveckla sig själv och arbetsplatsen som doktorand

Fyra personer står framför en tavla med färggranna post it-lappar.

Konkurrensen om ekonomer med specialistkompetens är hög. Statistiska centralbyråns arbetskraftsbarometer visar att 44 procent av Sveriges arbetsgivare ser en brist på erfarna ekonomer de närmaste åren.

För att möta detta behov satsar MDU på att erbjuda fler spetsutbildningar inom ämnet, bland annat genom forskarutbildning inom företagsekonomi. MDU har sedan tidigare dessutom forskarutbildning inom industriell ekonomi och organisation. Med två distinkta ekonomiämnen på forskarutbildningsnivå får doktoranderna bättre möjlighet att utveckla spetskunskap inom ett av dessa områden, vilket ger dem tydligare karriärvägar.

– Med en forskarutbildning inom ämnet företagsekonomi kan våra forskarstuderande få en internationellt konkurrenskraftig examen som förbereder dem för avancerade arbetsuppgifter där de bidrar till kunskapsutvecklingen i samhället, säger professor Emilia Rovira Nordman, ämnesföreträdare för företagsekonomi på MDU. Efter examen har doktorer i företagsekonomi nytta av sin utbildning genom att exempelvis vara skickliga på analys, ta del av forskning för att omsätta den i praktiken, driva organisatorisk utveckling och affärsutveckling, underlätta dialogen mellan forskare och beslutsfattare och att fungera som en brygga mellan olika parter.

Industri- och kommundoktorander - länken mellan arbetsliv och universitet

Kontaktinformation

Är ditt företag eller din organisation intresserad av att ge en medarbetare möjlighet att doktorera inom företagsekonomi eller industriell ekonomi och organisation? Välkommen att kontakta Linda Höglund.