Text

Idétävlingen

Idétävlingen är en årlig idé/innovationstävling som arrangeras av MDU:s Innovationskontor Idélab. Den pågår varje år januari-mars. Tävlingen riktar sig till anställda, forskare och studenter på MDU.

Idétävlingen 2024

Idétävlingen 2024 är nu öppen och pågår fram till den 4 mars.

Alla idéer är välkomna. Det kan handla om olika tjänster, produkter, sociala innovationer – och allt däremellan! Det är idén som räknas och inte hur långt man kommit med den. Ju bättre man kan beskriva sin idé desto större chans har man att vinna.

En jury utser vinnarna i kategorierna: Bästa Idé, Bästa Innovation och Bästa Pitch.

Bidragen bedöms utifrån kriterierna:
- ekonomisk hållbarhet
- konkurrenskraft
- samhällsnytta
- idé- och innovationshöjd
- marknadsstorlek
- hållbarhet

Steg ett i tävlingen innebär att du skickar in text om ditt bidrag där du beskriver din idé.

De deltagare som sedan går vidare till andra omgången får möjligheten att pitcha sin idé digitalt i form av en film för juryn.

Att tävla med en idé brukar vara värdefullt för dem som deltar. Tveka inte, skicka in ditt bidrag!

Priser i årets tävling 2024
Till vinnaren i kategorin Bästa idé delar vi ut dessa priser:
- Förstudiemedel från Almi på 30 000 kronor
- 15 000 kronor i prispengar av Brita och Otto Larssons minnesfond
- Medlemskap Valvet coworking 6 månader värde 11 250 sek
- presentkort från Profeel väre 1500 sek

Till vinnaren i kategorin Bästa innovation delar vi ut dessa priser:
- Verifieringsstöd från Almi på 30 000 kronor
- 15 000 kronor i prispengar av Brita och Otto Larssons minnesfond
- Medlemskap Valvet coworking 6 månader värde 11 250 sek
- presentkort från Profeel värde 1500 sek

Till vinnaren i kategorin Bästa pitch delar vi ut dessa priser:
- 15 000 kronor i prispengar av Brita och Otto Larssons minnesfond
- Medlemskap Valvet coworking 6 månader värde 11 250 sek
- presentkort från Profeel värde 1500 sek

Till vinnaren i kategorin idélabs Wildcard delar vi ut dessa priser:
- 10 000 kronor i prispengar av Automation Region
- Medlemskap Valvet coworking 6 månader värde 11 250 sek

- presentkort från Profeel värde 1500 sek

 

All ideas are welcome. It can be about different services, products, social innovations - and everything in between! It’s the idea that counts and not how far you get with it. The better you can describe your idea, the greater your chance of winning.

A jury selects the winners in the categories: Best Idea, Best Innovation and Best Pitch.

The contributions are assessed based on the following criteria:
- financial sustainability
- competitiveness
- social benefit
- height of ideas and innovation
- market size
- sustainability

Step one of the competition means that you send in text about your contribution in which you describe your idea.

The participants who then go on to the second round get the opportunity to pitch their idea digitally in the form of a film to the jury.

Competing with an idea is usually valuable for those who participate. Don’t hesitate, submit your contribution!

Prizes in this year’s competition 2024
To the winner of the Best Idea category, we award these prizes:
- Pre-study funding from Almi of SEK 30,000
- SEK 15,000 in prize money from Brita and Otto Larsson’s memorial fund
- Membership Valvet coworking 6 months value 11,250 sek
- gift card from Profeel worth SEK 1,500

To the winner of the Best Innovation category, we present these prizes:
- Verification support from Almi of SEK 30,000
- SEK 15,000 in prize money from Brita and Otto Larsson’s memorial fund
- Membership Valvet coworking 6 months value 11,250 sek
- gift card from Profeel value SEK 1,500

To the winner of the Best Pitch category, we award these prizes:
- SEK 15,000 in prize money from Brita and Otto Larsson’s memorial fund
- Membership Valvet coworking 6 months value 11,250 sek
- gift card from Profeel value SEK 1,500

To the winner in the idélabs Wildcard category, we award these prizes:
- SEK 10,000 in prize money from Automation Region
- Membership Valvet coworking 6 months value 11,250 sek
- gift card from Profeel value SEK 1,500

Tidigare vinnare