Text

VFU - Sjuksköterskeprogrammet

I sjuksköterskeprogrammet ingår verksamhets­förlagd utbildning (VFU) under terminerna 2, 4, 5 och 6.

VFU innefattar sammanlagt cirka 27 veckor av programmet och dessa veckor är förlagda inom äldrevård, somatisk vård, psykiatrisk vård och primärvård. Under VFU ligger fokus på att lära sig vårda utifrån patienten, med stöd av handledande legitimerade sjuksköterskor.

VFU-placeringarna är förlagda inom hela Södermanlands- och Västmanlands län samt ett fåtal somatiska och psykiatriska placeringar på Södertälje sjukhus. Detta innebär till viss del resor till annan ort än studieorten. VFU-placeringarna fördelas av VFU-handläggare vilket innebär att man som student inte kan ordna egen placering.


Metodövningsrum och tillämpningsövningar

För några av våra sjuksköterskeprogram ingår olika tillämpningsövningar, vilka genomförs i våra metodövningsrum.

Läs mer

Mer information

Kontaktuppgifter till VFU-handläggare för sjuksköterskeprogrammet,
se respektive studieort nedan:

Eskilstuna VFU-sspE@mdu.se

Nyköping VFU-sspN@mdu.se

Södertälje VFU-sspS@mdu.se

Västerås VFU-sspV@mdu.se