Text

Metodövningsrum och Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

I sjuksköterskeprogrammet ingår verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Denna praktiskt inriktade undervisning sker i ett flertal olika former och fungerar som en brygga mellan campusförlagd och verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

VIL-undervisningen är obligatorisk och i vissa kurser ett krav för att du ska kunna påbörja din verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Vid den schemalagda och lärarledda undervisningen ingår både teori och övning av de olika momenten. Undervisningen sker oftast i mindre grupper på respektive Campusort.

Exempel på VIL-undervisning:

  • I termin 1 sker undervisning, övning och examination av grundläggande omvårdnad, förflyttningsteknik samt Hjärt- och lungräddning (HLR) och kontroll av vitalparametrar.
  • I termin 3 sker undervisning, övning och examination av ett flertal vårdtekniska moment.
  • I termin 5 sker undervisning, övning och examination av moment med anknytning till akutsjukvård, inklusive simulering.
  • I termin 6 ingår VIL i olika former, inklusive simulering och S-HLR (sjukhus hjärt- och lungräddning).

Metodövningsrum

Campus Eskilstuna

C4-007, C4-014 och C4-015

Campus Västerås

U2-062, U2-067, U2-072 och U2-074

Campus Nyköping

N405 och N410

Tillfällen för egen övning

Notera att du ska ha genomgått lärarledd undervisning innan du genomför egen övning.

Metodövningsrum C4-015 Eskilstuna och U2-074 Västerås är öppna för egen övning på lördagar mellan kl. 08:00-17:00 under terminstid.

Material finns tillgängligt i skåp i respektive rum. Du kommer in i metodövningsrummet med ditt passerkort i Eskilstuna och Västerås.

På Campus Nyköping är metodövningsrum tillgängligt för övning. Studenten bokar själv metodövningsrum och tar kontakt med lärare/kursansvarig för upplåsning av rummet och tillgång till material.

Mer information

Mer information om VIL gällande förberedelser, genomförande och examination hittar du i lärplattformen Canvas för respektive kurs.