Text

Vaktmästare

Här kan du som student eller besökare anmäla skador och fel i våra lokaler.

Felanmälningar görs i första hand via e-post till lokalservice. Vid brådskande ärenden kontakta oss per telefon vardagar klockan 08:00-16:00.

För akuta fastighetsproblem vardagar klockan 16:00-08:00 och helger ska du vända dig till fastighetsjouren på respektive ort.


Eskilstuna​

lokalservice@mdu.se

Telefon vaktmästare: (016-15) 37 70
Telefon väktare: (016-15) 32 40
Telefon fastighetsjour: 0771-90 80 00​


Västerås

lokalservice@mdu.se

Telefon vaktmästare: (021-10) 15 05
Telefon väktare: (021-10) 70 40
Telefon fastighetsjour: 0771-90 80 00

Observera att akuta fastighetsproblem på Västerås slott ska anmälas till telefon 018-56 48 28.