Text

Hitta och låna

Här finns länkar till bibliotekets databaser, guider samt andra webbplatser där du kan hitta böcker, artiklar, andra typer av publikationer eller användbar information.

Primo

Söktjänsten Primo innehåller bibliotekets böcker, e-böcker, artiklar och tidskrifter. Den täcker in de flesta av bibliotekets olika databaser. Du söker i Primo genom att skriva in dina sökord i rutan här nedanför.

Logga in på ditt bibliotekskonto
Registrera dig för bibliotekskonto

Databaser, e-böcker och tryckta böcker


Ämnesguider, uppslagsverk, ordböcker och tidskrifter


Hitta uppsatser, examensarbeten och forskningspublikationer


Svårt att hitta det du söker?

Låna på biblioteket

Alla som har fyllt 18 år kan låna på universitetsbiblioteket, även du som inte är student eller medarbetare på MDU.

Läs mer

Saknar du material i bibliotekets utbud?

Saknar du material i bibliotekets utbud? Då kan du beställa materialet från ett annat bibliotek eller lämna ett inköpsförslag.

Läs mer

Kontakt

Har du problem med att komma åt en databas, e-bok eller artikel?
Kontakta biblioteket@mdu.se så får du hjälp.