Text

Hitta och låna

Här finns länkar till universitetsbibliotekets databaser, guider samt andra webbplatser där du kan hitta böcker, artiklar, andra typer av publikationer eller användbar information.

Primo

Söktjänsten Primo innehåller böcker, e-böcker, artiklar och tidskrifter. Den täcker in de flesta av universitetsbibliotekets olika databaser.

Logga in på ditt bibliotekskonto
Registrera dig för bibliotekskonto

Databaser, e-böcker och tryckta böcker


Ämnesguider, uppslagsverk, ordböcker och tidskrifter


Hitta uppsatser, examensarbeten och forskningspublikationer

 

Svårt att hitta det du söker?

  • Sökguide Länk till annan webbplats.. Titta gärna i universitetsbibliotekets sökguide. Där får du tips på hur du kan tänka kring dina sökningar, vilka databaser som kan vara relevanta för dig och hur du kan värdera den litteratur du hittar
  • MDU Play Länk till annan webbplats. Här finns instruktionsfilmer som visar hur du bland annat söker i olika databaser
  • Du kan få råd och tips i informationspunkterna på universitetsbiblioteket
  • Kom på drop-in så får du hjälp med informationssökning och referenshantering

 

För dig som studerar på distans eller är student vid Campus Nyköping

Låna på Universitetsbiblioteket

Alla som har fyllt 18 år kan låna på universitetsbiblioteket, även du som inte är student eller medarbetare på MDU.

Läs mer

Saknar du material?

Lämna ett inköpsförslag eller få hjälp att göra ett fjärrlån.

Läs mer

Kontakt

Har du problem med att komma åt en databas, e-bok eller artikel?
Kontakta biblioteket@mdu.se så får du hjälp.

chat loading...