Text

Ämnesguider och kurser

I guiderna hittar du t.ex. informationsresurser inom ditt ämne, hur du refererar enligt APA, använder referenshanteringsprogram, e-böcker samt undviker plagiat.

Webbkurserna kan du göra i din egen takt när det passar dig.