Text

Ämnesguider och kurser

I guiderna hittar du t.ex. informationsresurser inom ditt ämne, hur du refererar enligt APA, använder referenshanteringsprogram, e-böcker samt undviker plagiat.

Webbkurserna kan du göra i din egen takt när det passar dig.

Guider efter ämnen

Beteendevetenskap Länk till annan webbplats.

Byggnadsteknik Länk till annan webbplats.

Datavetenskap och robotik Länk till annan webbplats.

Energiteknik Länk till annan webbplats.

Folkhälsovetenskap Länk till annan webbplats.

Fysioterapi Länk till annan webbplats.

Företagsekonomi Länk till annan webbplats.

Informationsdesign Länk till annan webbplats.

Innovation och produktion Länk till annan webbplats.

Musik och opera Länk till annan webbplats.

Pedagogik och didaktik Länk till annan webbplats.

Socialt arbete och arbetslivsvetenskap Länk till annan webbplats.

Språk och kommunikation Länk till annan webbplats.

Statsvetenskap Länk till annan webbplats.

Teknisk och finansiell matematik Länk till annan webbplats.

Vårdvetenskap Länk till annan webbplats.


Övriga guider

Att söka strukturerat Länk till annan webbplats.

Beskriver hur du planerar och genomför en sökning som har större krav på struktur och dokumentation.

E-böcker Länk till annan webbplats.

Information om hur du får tillgång till, laddar ner och läser e-böcker.

Källkritik Länk till annan webbplats.

Hjälper dig att kritiskt granska och värdera olika källor.

Legimus och tillgänglig läsning Länk till annan webbplats.

Information om hur universitetsbiblioteket kan hjälpa dig som har en läsnedsättning.

Referenshanteringsprogram Länk till annan webbplats.

Introduktion till mjukvara som hjälper dig att organisera dina referenser och infoga dem i Word.

Referera mera – om akademisk hederlighet Länk till annan webbplats.

Citering, referenshantering, plagiering och upphovsrätt.

Sökguide Länk till annan webbplats.

Tips om hur du kan tänka kring dina sökningar efter vetenskaplig litteratur och information, vilka databaser som kan vara relevanta för dig och hur du kan värdera den litteratur du hittar.

Webbkurser

Lär dig söka Länk till annan webbplats.

Här kan du som är ny student öva på hur du hittar kurslitteratur samt söker och värderar annan information.

Inför uppsatsen Länk till annan webbplats.

Öva dig i att söka, värdera och använda information i samband med att du skriver uppsats eller examensarbete.


chat loading...