Text

Universitetsbibliotekets trivselregler

För att alla ska trivas på universitetsbiblioteket är det viktigt att du följer trivselreglerna.

  • Prata med låg samtalston för att inte störa andra. Gå gärna ut om du ska ta ett telefonsamtal.
  • Använd hörlurar när du har ett digitalt möte eller vill lyssna på musik.
  • Du får äta enklare mellanmål som frukt, godis och dryck. Om du vill äta varm mat hänvisar vi till de studentpentryn som finns på universitetet.
  • Släng ditt skräp.
  • Universitetsbibliotekets datorer kan användas av personer över 18 år. De ska användas för arbete som har koppling till utbildning eller för att söka information. Externa besökare kan få ett tillfälligt konto hos Studenttorget.
  • Du får inte samla in pengar eller gå runt med namnlistor.
  • Du får inte sätta upp affischer.
  • Om du stör verksamheten på universitetsbiblioteket kan du stängas av enligt Högskoleförordningen 10 kapitlet.