Text

2023-04-27

MDU-medverkan på EU-konferens om hållbar AI

Petra von Heideken Wågert, professor i fysioterapi samt ledare för Center för välfärdsförändring på MDU medverkar på en EU-konferens om hållbar AI.

Den 2–3 maj står det svenska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd och Finansdepartementet tillsammans värd för evenemanget ‘Hållbar AI och AI för hållbarhet’ i Göteborg. Civilminister Erik Slottner öppnar konferensen och deltar i diskussionerna, enligt ett pressmeddelande från regeringen.

– Syftet med evenemanget är att kartlägga framtida möjligheter och utmaningar som är förknippade med AI och hållbarhet. AI har potential att bli ett kraftfullt verktyg för hållbar utveckling men medför också risker som vi måste ta hänsyn till. Det arbetet måste ske på lokal och nationell nivå för att AI ska kunna bidra till en hållbar och konkurrenskraftig tillväxt i Europa, säger civilminister Erik Slottner i pressmeddelandet.

Evenemanget samlar ledare och berörda parter från den privata och offentliga sektorn, akademin och civilsamhället för diskussioner om hur man ska säkerställa en hållbar AI-utveckling. Det är också viktigt att diskutera hur AI kan möjliggöra den gröna och den digitala omställningen.

Petra von Heideken Wågert, professor i fysioterapi samt ledare för Center för välfärdsförändring på MDU, har fått en personlig inbjudan och kommer att delta på konferensen.

Läs mer om konferensen här. Länk till annan webbplats.

Kontaktinformation