Text

Ny utbildning för att skydda Sverige mot digitala attacker

Genom att använda väldigt sofistikerade tekniker utnyttjar ransomware som Akira datorsystemens sårbarheter för att ta kontroll över dem. Bild: Pixabay

Genom att använda väldigt sofistikerade tekniker utnyttjar ransomware som Akira datorsystemens sårbarheter för att ta kontroll över dem. Bild: Pixabay

Den senaste tiden har flera organisationer i Sverige drabbats av omfattande cyberattacker genom så kallad ransomware. ”I Sverige saknar vi en fördjupad kunskap och kompetens kring hur vi bäst kan försvara oss mot detta. Vi behöver förbättra vår cybersäkerhetskapacitet för att kunna skydda oss mot nuvarande och framtida digitala hot” säger professor Shahid Raza, som nu adresserar frågan med en nystartad masterutbildning i cybersäkerhet.

Ransomware, även kallat gisslan­program eller utpressnings­trojan, är en form av skadlig kod som krypterar och låser dina filer och dator, ofta i syfte att begära en lösensumma för att få dessa tillbaka. En förödande ransomware-attack, känd som Akira, gjorde nyligen betydande datorsystem obrukbara hos flera svenska myndigheter, regioner och företag såsom Filmstaden, Granngården och Rusta. I vissa fall tog återställningen flera veckor, och konfidentiella data kan ha läckt. Akira har minst sagt tagit cybersäkerhetsvärlden med storm.

”Genom att använda väldigt sofistikerade tekniker utnyttjar ransomware som Akira datorsystemens sårbarheter för att ta kontroll över dem. Vi ser en betydande ökning av cyberhotens allvar och komplexitet”, säger Shahid Raza, professor i cybersäkerhet vid MDU.

En ny era av cyberkrigföring

Med en uppsättning av väldigt avancerade verktyg har Akiras skapare avslöjat sårbarheter och tagit kontroll över system med en finess som är både skrämmande och imponerande, menar Shahid Raza.

”Som svar på dessa avancerade attacker är utvecklingen av lika sofistikerade försvarsmekanismer avgörande. Attacker som Akira demonstrerar nödvändigheten av en djup förståelse för cybersäkerhet, vilket måste kombinera teoretisk kunskap med praktiska färdigheter. Traditionella cybersäkerhetsmetoder är otillräckliga och situationen som vi ser idag markerar början på en ny era av cyberkrigföring, där artificiell intelligens (AI) kommer att spela en betydande roll i både offensiva och defensiva strategier.”

Så skyddar vi oss mot framtida hot

För att effektivt bekämpa dessa hot är det avgörande att gå utöver det som kallas grundläggande cyberhygien, alltså den uppsättning rutiner som redan finns för att minska risken för attacker, fortsätter Shahid Raza.

”Utvecklingen av kraftfulla åtgärder och specialiserade färdigheter är kritisk. Med tanke på detta behov behöver Sverige fokusera på att skapa en avancerad cyberarbetsstyrka som inte bara förstår cybersäkerhet på hög nivå utan också har en djup och omfattande kunskapsbas.”

Att skapa en sådan arbetsstyrka kräver en omfattande utbildningsinsats, samt en specialiserad utbildning på avancerad nivå. Därför startar nu ett nytt masterprogram i cybersäkerhet vid MDU, som är noggrant utformat för att möta de krav som ställs för att kunna försvara sig mot hot som Akira, förbereda för framtida AI-förstärkta cyberattacker och tillhandahålla nödvändiga försvar.

”Det är viktigt att Sverige förbättrar sin cybersäkerhetskapacitet för att vi ska kunna skydda oss mot nuvarande och framtida digitala hot. Individer och organisationer måste förbli vaksamma och informerade om det föränderliga cyberhotslandskapet”, avslutar Shahid Raza.

Program

Masterprogram i cybersäkerhet

  • Högskolepoäng 120 HP
  • Omfattning 2 år (heltid)
  • Nivå Avancerad nivå
  • Plats Eskilstuna

Kontaktinformation