Text

Återvunnet vatten skapar mer hållbar matproduktion

Nu startar ett nytt banbrytande forskningsprojekt vid MDU, med målet att skapa effektiva metoder för att omvandla industriellt processvatten och avloppsvatten till en värdefull resurs för matproduktion.

På många platser i världen, och även i Sverige, är det brist på dricksvatten. Dricksvatten används även för att bevattna grödor och för olika processer inom industrin. Det är varken hållbart eller effektivt. Därför startar ett nytt banbrytande forskningsprojekt vid MDU, med målet att skapa effektiva metoder för att omvandla industriellt processvatten och avloppsvatten till en värdefull resurs för matproduktion.

Forskningsprojektet, som heter Unity4Water, sker i samverkan mellan MDU, RISE och ett 30-tal samarbetspartners inom industri och livsmedelsproduktion. Det treåriga projektet har beviljats finansiering på sammanlagt 31 miljoner kronor där hälften kommer från partnerna och hälften från Vinnova, Formas & Energimyndigheten genom det strategiska innovationsprogrammet PiiA, processindustriell IT och Automation.

Omvärdera sättet att använda vatten

Monica Odlare, professor i miljöteknik vid MDU och koordinator för Unity4Water menar att det är nödvändigt att omvärdera vårt sätt att använda vatten.
”I vår snabba och föränderliga värld, där klimatförändringar och en växande befolkning utgör allvarliga utmaningar, är det avgörande att vi omvärderar vårt sätt att använda vatten, energi och producera mat,” säger hon.

Malin Rosqvist, programchef för det strategiska innovationsprogrammet PiiA, lyfter fram industrins del i detta arbete.
”Vatten och tillgången på vatten är en allt viktigare fråga för processindustrin som konsumerar stora mängder vatten, både i Sverige och utomlands. Unity4Water är ett strategiskt projekt för oss, vilket betyder att det har stöd från programmets styrelse och kommer att genomföras i tätt samarbete med programmets ledning."

En banbrytande satsning

Det är här Unity4Water utmärker sig – en banbrytande satsning där flera universitet, forskningsinstitut och ett stort antal företag har gått ihop för att hitta effektiva metoder att omvandla industriellt processvatten och avloppsvatten till en värdefull resurs för matproduktion.
”Vatten ska aldrig ses som ett avfall. I stället behöver vi se på allt vatten; dricksvatten, avloppsvatten och processvatten, som en enda resurs och där denna resurs alltid värderas högt. Vi har inte längre råd att slösa på vårt vatten,” säger Monica Odlare.


Koldioxidinfångning, AI och minidrönare

Forskningsprojektet Unity4Water förenar den senaste tekniken med samhällsvetenskap. En forsknings- och demonstrationsanläggning kommer att byggas där återvunnet industriellt processvatten - och avloppsvatten används för att odla grönsaker. Detta tillvägagångssätt sparar både vatten och återvinner näringsämnen, vilket minskar behovet av konstgödsel. För att övervaka vattnet och optimera grödornas tillväxt kommer avancerad teknik som exempelvis optiska sensorer, elektroniska näsor, dynamiskt ljus, koldioxidinfångningsteknik, AI och maskininlärning att användas. Forskarna planerar även att använda minidrönare utrustade med multispektrala kameror för att mäta växternas hälsa.

”Detta teknikmedvetna tillvägagångssätt säkerställer att grödorna får exakt det de behöver, vilket minskar avfall och maximerar effektiviteten. Vi vill även att besökare med sina egna ögon ska kunna se hur processvatten och avloppsvatten omvandlas till en värdefull resurs för att odla mat”, säger Monica Odlare.

Tvärvetenskapligt och internationellt

Projektet är tvärvetenskapligt och samlar 29 partners. Forskare från MDU, RISE, Mittuniversitetet, Lunds universitet, Biotech Heights och Chalmers Industriteknik har gått samman med representanter från flera företag och industrier, bland annat Tetra Pak, Agtira, Heliopspectra, Sensative, Codon Consulting, Siemens, Mälarenergi, Eskilstuna Energi & Miljö, ICA Maxi, Swegreen och DirectCarbon.

”Unity4Water är ett strategiskt projekt inom programmet vilket betyder att det har stöd från programmets styrelse och kommer att genomföras i tätt samarbete med programmets ledning,” säger Malin Rosqvist, programchef för PiiA.

Det finns även planer på att expandera internationellt, med start i ett pilotprojekt i Wichita Falls, Texas.

”Unity4Water representerar ett viktigt steg mot en mer hållbar och resurseffektiv framtid. På så vis handlar Unity4Water inte bara om forskning, utan även om samhällsengagemang, utbildning och en möjlighet att bidra till ett paradigmskifte i hur vi ser på och använder vårt vatten”, avslutar Monica Odlare.

Monica Odlare, professor i miljöteknik vid MDU och koordinator för Unity4Water och Malin Rosqvist, programchef för Vinnovas strategiska innovationsprogrammet PiiA. Foto: Henrik Mill

Läs mer

Unity4Water - värdeskapande av återvunnet vatten

Se projektbeskrivningen av Unity4Water här

Kontaktinformation