Text

Datum 2023-04-05
Artikeltyp Porträtt

Maria Jardbo pluggade till fysioterapeut

Maria Jardbo har pluggat till fysioterapeut

Maria Jardbo studerade fysioterapeutprogrammet på MDU. Hon tycker att den beteendemedicinska inriktningen var viktig och att det är något hon använt i alla sina arbeten som fysioterapeut.

Redan i unga år visste Maria Jardbo att hon ville bidra till människors hälsa och välmående. Att hjälpa människor till delaktighet, ökad tilltro till den egna förmågan och en ökad självständighet kändes viktigt.

– Att se hela människan kändes oerhört viktigt, därför var fysioterapeutprogrammet med inriktning mot beteendemedicin på MDU ett självklart förstahandsval för mig, säger Maria Jardbo.

Inriktningen mot beteendemedicin lyfter sambandet mellan livsstil och hälsa och kombinerar kunskaper om hur biomedicinska, psykosociala och omgivningsfaktorer samverkar vid hälsa och ohälsa, där förståelse för människans beteende och levnadsvillkor är centralt.

– Vi fick bra verktyg för att kunna hjälpa och stödja en hälsoinriktad och varaktig beteendeförändring för patienten. Jag värderar den beteendemedicinska inriktningen högt och har använt tänket i alla olika arbeten jag haft genom åren, berättar Maria.

Sedan Maria tog examen från MDU 2008 har hon bland annat varit volontär i Centralamerika, jobbat som fysioterapeut med äldre personer inom hemrehabilitering, på särskilda boenden och på sjukhus samt med barn och vuxna med funktionsvariationer inom habilitering, skola och daglig verksamhet. Idag arbetar hon med patienter som har utmattningssyndrom.

För vem rekommenderar du fysioterapeutprogrammet?

– Till dig som vill jobba med människor och se hela personen med målet att främja hälsa och välmående, stötta till delaktighet och ökad tilltro till den egna förmågan och självständighet utifrån personens förutsättningar och behov. Väljer du att läsa till fysioterapeut på MDU kommer du få de verktyg du behöver för att kunna hjälpa människor med detta. Och det är verkligen en framgångsfaktor oavsett inom vilket område du arbetar som fysioterapeut.

Har du några tips till framtida studenter?

– ­­­­Ta tillvara på det helhetstänk som Fysioterapeutprogrammet på MDU ger. Genom åren som arbetande fysioterapeut har jag tydligt sett vad det betyder för den enskilde personen. Jag vill också tipsa dig om att försöka vara närvarande i utbildningen och i dig själv under utbildningsåren. Och du, ta tillvara den närhet du har till lärarna, det gör att utbildningen kan bli väldigt personlig. Jag är verkligen tacksam för mina studieår på MDU och känner glädje och värme när jag tänker tillbaka på studieåren.


Program

Fysioterapeutprogrammet

  • Högskolepoäng 180 HP
  • Omfattning 3 år (heltid)
  • Nivå Grundnivå
  • Plats Västerås