Text

Datum 2023-02-20
Artikeltyp Aktuellt

Förbättrar eller ersätter AI människor?

Med sitt forskningsprojekt vill Inti Lammi undersöka om det så att AI och annan teknologi baserad på algoritmer används för att förenkla eller för att ersätta arbetsuppgifter och arbetsprocesser.

AI och annan teknologi baserad på algoritmer gör sitt intåg i allt fler branscher. Banker och försäkringsbolag använder exempelvis AI för att godkänna lån genom att samla in data om kunder. Nu ska forskare vid MDU undersöka om AI-tekniken används för att förstärka och förbättra mänskligt arbete eller för att ersätta det.

Så här säger Inti Lammi, universitetslektor i organisation och management vid MDU:

- Å ena sidan finns det en föreställning att teknologi som AI kan användas för att automatisera och ersätta arbetsuppgifter, något som ger stora konsekvenser för framtidens arbete och styrning. Å andra sidan finns föreställning att AI kan göra vissa arbetsprocesser lättare eller ge medarbetare möjlighet att fokusera på mer givande aktiviteter som bara en människa kan utföra.

Vill undersöka konsekvenser av att använda AI

Med sitt forskningsprojekt vill Inti Lammi undersöka var vi i Sverige står i detta. Är det så att AI och annan teknologi baserad på algoritmer används för att förenkla eller ersätta arbetsuppgifter och arbetsprocesser?

- Att vi valt att undersöka just bank- och försäkringsbranschen, är för att det idag finns teknologiska möjligheter som exempelvis automatiserad lånegodkännande utifrån insamlade data om kunder. I den här miljön har utvecklandet av AI fått stor uppmärksamhet även om det finns lite forskning som kan visa hur teknologin egentligen används och vilka konsekvenser det ger, säger Inti Lammi.

Forskningen kommer att ske i olika steg:

  • Kartläggning av vilken teknologi som faktiskt används i Sverige.

  • Djupdykning i specifika case-studier.

  • Undersökning av vilka konsekvenser
    användningen av AI har för arbetsmiljön i banker och försäkringsbolag.

Varför är denna forskning viktig?

- Vi vet idag inte så mycket om hur den här teknologin kan komma att påverka oss. Det pratas mycket om hur AI kan komma att utmana framtidens arbete och styrning på dramatiska vis; men det finns sällan empirisk forskning som stödjer sådana diskussioner, säger Inti Lammi och fortsätter:

- Det saknas även forskning på hur tekniken har konstruerats, införts och hur den påverkar arbetsmiljön på arbetsplatserna. Med den här forskningen kan vi bidra till ny kunskap om kopplingen mellan ledningens intentioner, tekniken som används och arbetsmiljön för medarbetarna inom bank och försäkringsbranschen.

Riktlinjer för stöd kring möjligheter och risker

Resultat av forskningsprojektet kommer också att spridas i form av riktlinjer som chefer kan använda när de upphandlar och inför ny digital teknik för att ge stöd kring möjligheter och risker. Dessa riktlinjer är också av intresse för tjänstemän i andra branscher.

Finansieras inom ramen för FoU-projekt vid Afa Försäkring

Forskningsprojektet kallas ” Automatisering eller augmentering? Hur kontorsanställdas arbetsmiljö påverkas av automatiseringsteknologiers utformning och användning” och finansieras med 3,4 miljoner kronor från Afa Försäkring inom ramen för det tre-åriga forsknings- och utvecklingsprojektet ”Arbetsmiljöeffekter vid automatisering, robotisering och nyttjande av artificiell intelligens”.

I projektet ingår även Anette Hallin, professor i företagsekonomi och Chris Ivory, professor i innovationsledning vid MDU och Gisela Bäcklander, arbetslivs- och organisationsforskare vid Karolinska Institutet.

Kontaktinformation