Text

Datum 2022-06-30
Artikeltyp Aktuellt

Martin Hellström blir ny rektor för MDU

Martin Hellström

Martin Hellström blir MDU:s nya rektor och tillträder 1 oktober. Foto: Harald Nilsson

Professor Martin Hellström blir ny rektor för MDU. Beskedet kom idag från regeringen.
– Jag är glad och stolt över förtroendet. Jag ser fram emot att få lära känna organisationen samt träffa medarbetare, samverkanspartners och studenter vid MDU, säger han.

Sökandet efter universitetets nästa rektor inleddes under hösten och under våren fattade styrelsen – efter en omfattande urvalsprocess där kandidater matchats mot en högt ställd kravprofil – beslut om att föreslå regeringen att utse professor Martin Hellström till rektor för lärosätet. Idag kom regeringsbeskedet och Martin Hellström tillträder som rektor för MDU den 1 oktober.

Styrelseordförande för MDU, Pär Eriksson, är nöjd över beskedet.
– I professor Martin Hellström får vi en erfaren och väl beprövad akademisk ledare, med mer än 30 års erfarenhet av undervisning, forskning, handledning och ledarskap, han.

Pär Eriksson är övertygad om att Martins engagemang för kunskap och bildning, samt att han också är en aktiv röst i samhällsdebatten, kommer att vara en styrka för MDU framöver.
– Martins övertygelse om att utveckling sker i mötet mellan akademi och omgivande samhälle stämmer väl överens med MDU:s vision om att vara ett progressivt och samverkande lärosäte, säger han.


Rekryteringskommitté

Arbetet med att rekrytera en ny rektor till MDU inleddes hösten 2021, då dåvarande rektor Paul Pettersson meddelade att han inte stod till förfogande för ytterligare en rektorsperiod. Rekryteringsarbetet har letts av styrelsen, som inom sig utsett en rekryteringskommitté där studenter och arbetstagarrepresentanter samt fackliga företrädare inkluderats. Innan styrelsen fattade beslut om rektorskandidat har ett hörande skett med lärare, studenter och övriga medarbetare vid universitet.

 

Flertalet ledarskapsroller

Martin Hellström är i grunden professor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet. Han har under sin akademiska karriär haft flertalet ledarskapsroller, såsom prefekt och prodekan vid Göteborgs universitet och prorektor vid Högskolan i Borås. Sedan 2017 är han rektor för Högskolan Väst.


Fakta Martin Hellström

Ålder: 60 år
Familj: Sambo och två barn.
På CV: Martin Hellström föddes 1962 i Essen, Tyskland. Han har sin grundutbildning från Ruhr-Universität Bochum. Under forskarutbildningen fokuserade han på medeltidslitteratur från 1200-talet och 1990 disputerade han med avhandlingen: Veritas amoris. 1991 kom Martin Hellström till Sverige och började arbeta som lektor vid Umeå universitet. 2011 utnämndes han till professor i tyska med litteraturvetenskaplig inriktning vid Göteborgs universitet och 2012 till professor i litteraturvetenskap med inriktning mot didaktik vid Högskolan i Borås. Sedan 2017 är Martin rektor för Högskolan Väst.

 

Mer information och frågor

Pär Eriksson, styrelseordförande, MDU, 070-167 21 45
Martin Hellström, rektor Högskolan Väst och kommande rektor vid MDU, 073- 901 33 51

 

Kontaktinformation