Text

Datum 2020-08-25
Artikeltyp Aktuellt

Så ska appar förebygga fallolyckor

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Händer på äldre person som håller i en mobiltelefon.

Varje dag dör i genomsnitt tre seniorer i Sverige av skador som orsakats av fall, enligt statistik från Socialstyrelsen. Nu har forskare vid MDH utvecklat appar som ska motivera seniorer till en aktiv vardag. På så sätt kan seniorers hälsa förbättras och risken för fallolyckor minska.

– Balans- och styrketräning är effektivt för att förebygga fallolyckor. Men för äldre som inte är vana att vara fysiskt aktiva kan det vara svårt att hitta motivation och ändra beteende. Tanken med våra appar är att de ska inspirera seniorer till fysisk aktivitet och underlätta coachers arbete i att stötta seniorer, säger Maria Ehn, projektledare vid MDH.

Utvecklingen av apparna är en del i projektet Salutogen. Projektet har finansierats av Vinnova och är ett samarbete mellan MDH, Västerås stad, Region Västmanland och ett tiotal företag och organisationer.

Pilotstudie bland seniorer och coacher

Under projektets gång har forskarna tillsammans med företagen utvecklat tre appar som tillsammans ska inspirera och motivera seniorer till att bli mer aktiva. Den som använder apparna får bland annat information och tips om fysisk aktivitet, hjälp med att sätta mål och mäta sin aktivitet, samt stödsamtal med en coach inom kommun eller region. Vid utvecklingen av apparna har fokus hela tiden legat på användarna och en pilotstudie har genomförts, där seniorer och coacher har fått agera testpersoner.

– För Västerås stad är det viktigt att tänkta användare involveras i utformningen av innovativa produkter och tjänster. Vi vet att fall och fallskador är förenat med såväl stort lidande för personerna som drabbas, som med stora kostnader för samhället. Västerås stad hoppas genom sin medverkan att på sikt kunna bidra till förbättrad balans bland äldre och därmed minska antal fallolyckor, säger Malin Sjögren, enhetschef Herrgärdets servicehus.

Framtida produkt på marknaden

Än så länge är apparna endast prototyper, men målet är att de ska bli produkter på marknaden som bidrar till ökad fallförebyggande fysisk aktivitet och folkhälsa bland seniorer.

– Nu jobbar vi vidare med att söka medel för att kunna fortsätta arbetet. Vi vill förbättra lösningen ytterligare och testa den på bredare front. Dels i fler delar av Sverige, dels med fler typer av coachande organisationer, säger Maria Ehn.

Kontaktinformation

Mer om projektet

Projektet SALUTOGEN (Seniorers Aktivitet och Livskvalitet Understödd av Teknik genOm Glädje, Engagemang och Nyfikenhet) fokuserar på användar-centrerad utveckling av teknik som effektivt stödjer beteendeförändring och därigenom bidrar till att förebygga livsstilsrelaterad ohälsa.

Läs mer