Text

Politik

Vid MDU finns forskare som kan kommentera och analysera det politiska läget utifrån olika perspektiv. Här hittar du kontaktuppgifter.

Forskar inom säkerhets- och geopolitik och är analytiker på utrikespolitiska institutet. Ett fokusområde är kinesisk politik och demokratiseringsprocesser i Kina.

Huvudsakliga forskningsområden finns inom disciplinerna modern politisk teori och studier av högre utbildning. Särskilt fokus på frågor om suveränitet och självbestämmande, på den internationella och lokala nivån, samt på frågor om global rättvisa, klimaträttvisa och migration.

Undervisar inom statsvetenskap och har ett särskilt fokus på samverkan, krisberedskap och riskhantering.

Undervisar i statsvetenskap och forskar kring marknadsreformer i förvaltning och välfärdsstat, med ett särskilt fokus på organisering av marknader i hälso- och sjukvården.

Undervisar bland annat i svensk och jämförande politik, demokratins problem, makt och medborgarskap och politiska maskuliniteter. Primärt forskningsintresse är genus- och jämställdhetsfrågor och olika aspekter av manlighet/maskulinitet i kontexter av svensk politik.

Forskar inom segregation, utanförskap och utsatta stadsdelar. Fokus på hur väljarbeteenden har förändrats i segregerade områden.

Mer information

Söker du en expert inom ett annat område
än det som listas här? Hör gärna av dig.