Text

Kriget i Ukraina

Vid MDU finns forskare som kan kommentera och analysera kriget i Ukraina. Vad säger folkrätten i krig? Hur påverkas de som flytt från landet? Hur påverkar krig säkerheten i Europa?

Hur påverkas människor av att fly?

Jonas kan utifrån sin roll som professor i socialt arbete, resonera kring det mänskliga perspektivet – konsekvenser av att tvingas fly från sitt hemland.

Säkerhetspolitik

Gustav Sundqvist forskar inom säkerhets- och geopolitik, är analytiker på utrikespolitiska institutet, och kan ge en analys av den pågående krisen i Ukraina.

Folkrätt och lagar

Jörgen Ödalen forskar bland annat om internationell rätt och suveränitetsfrågor, och kan svara på frågor om folkrätt och krigets lagar.

Nationalekonomi och energimarknad

Clas Eriksson, professor i nationalekonomi, kan svara på frågor om ekonomi och energimarknad, med anledning av utvecklingen i Ukraina.

Arbetsmarknadsintegrering

Lisa Salmonsson är universitetslektor i sociologi. Hon har bland annat studerat den svenska #metoo-rörelsen, sexuella trakasserier, arbetsmarknadsintegrering, segregationens konsekvenser, högutbildade migranters erfarenheter av svenska arbetsmarknad och ensamkommande ungas förutsättningar för att få asyl.

Mer information

Söker du en expert inom ett annat område
än det som listas här? Hör gärna av dig.