Text

Kriget i Ukraina

Vid MDU finns forskare som kan kommentera och analysera kriget i Ukraina utifrån flera perspektiv. Listan uppdateras löpande.

Samarbeten och social påverkan

Jonas Stier kan utifrån sin roll som rektorsråd kommentera MDU:s beslut om att bryta alla kontakter med statliga institutioner i Ryssland och Belarus.

Jonas kan också utifrån sin roll som professor i socialt arbete, resonera kring det mänskliga perspektivet – konsekvenser av att tvingas fly från sitt hemland.

Analys av utvecklingen

Gustav Sundqvist forskar inom säkerhets- och geopolitik, är analytiker på utrikespolitiska institutet, och kan ge en analys av den pågående krisen i Ukraina.

Folkrätt och lagar

Jörgen Ödalen forskar bland annat om internationell rätt och suveränitetsfrågor, och kan svara på frågor om folkrätt och krigets lagar.

Nationalekonomi och energimarknad

Clas Eriksson, professor i nationalekonomi, kan svara på frågor om ekonomi och energimarknad, med anledning av utvecklingen i Ukraina.

Mer information

Söker du en expert inom ett annat område
än det som listas här? Hör gärna av dig.