Text

  • Studieort Zoom
Datum
  • 2024-04-17 12:30–16:30
  • 2024-05-15 12:30–16:30
  • 2024-05-29 12:30–16:30
  • 2024-06-12 12:30–16:30

Wednesdays for Writing, drop-inhandledning

Varannan onsdag kan du få digital handledning kring allt som rör akademiskt läsande och skrivande. Träffa våra pedagogiska utvecklare med språkinriktning som har stor erfarenhet av undervisning och handledning i akademiskt språk.

Ett par av handledarna har särskild inriktning mot engelska respektive svenska som andraspråk.

Wednesdays for Writing är öppna för alla studenter. Fokus ligger på akademisk språkutveckling som ofta innebär ett långsiktigt arbete. Ta därför gärna kontakt med oss tidigt i utbildningen, och tidigt under en uppgiftsprocess.

Kontaktinformation