Text

  • Studieort Online
Datum
  • 2021-05-06 15:00–16:00

Webbinarium: Värdeskapande upphandling av hälso- och välfärdsteknik i Sveriges kommuner och regioner. Varför behövs ett evidensperspektiv?

Varmt välkommen till detta webbinarium där vi bland annat diskuterar hur det ser ut med evidensperspektivet i upphandlingsprocesser för hälso- och välfärdsteknik i Sveriges kommuner och regioner.

Anmäl dig här! Länk till annan webbplats.

Diskussionsämne:

  • Hur ser det ut med evidensperspektivet i upphandlingsprocesser för hälso- och välfärdsteknik i Sveriges kommuner och regioner?
  • Värdeskapande upphandling inom hälso- och sjukvård, samt tankar kring digitala lösningar. Vad kan vi lära oss från andra EU länder?
  • Upphandling av digitala lösningar inom hälso- och sjukvård i olika regioner- var finns evidensen?

Talare:

Porträtt Matt X. Richardson.

Matt X. Richardson, Fil Dr. Senior forskare i hälso- och välfärdsteknik, MDH.

Porträtt Christina R Åkerman.

Christina R Åkerman, Leg läkare, Med Dr. Ordförande i rådgivande nämnden EIT Health High Value Care Forum,

Porträtt Tomas Lindroth.

Tomas Lindroth, Fil Dr., Göteborgs universitet.

Kontaktinformation