Text

2023-10-19

MDU-forskare i podd om SIP och konsten att samverka

MDU:s forskare och doktorand i socialt arbete, Liv Nordström, medverkar i podden "Kafferast i kunskapsfesten" där hon berättar om SIP och konsten att samverka.

SIP (Samordnad Individuell Plan) ställer krav på sjukvården och socialtjänsten att samordna sina insatser till patienter och brukare. SIP infördes 2010 och fortfarande är man ganska oense både om vad SIP är, vem den är till för och hur den ska göras. Liv Nordström är doktorand inom socialt arbete på MDU. Hon har gjort flera utvärderingar av SIP och andra samverkanssatsningar i olika regioner och just nu forskar hon om hur brukare upplever delaktigheten när de erbjuds en SIP.

Här medverkar hon i podden Kafferast i kunskapsfabriken Länk till annan webbplats. där hon berättar om SIP och konsten att samverka.

Kontaktinformation