Text

2023-06-29

6.5 miljoner till projekt om smarta och cirkulära batteriladdningslösningar

Projektet ”Smarta och cirkulära batteriladdningslösningar” (SmartCharg) har beviljats finansiering av Vinnova med 6.5 miljoner kronor.

Målet med projektet är att utvärdera potentialen för battericirkulära tillvägagångssätt för att skapa kompletterande laddningslösningar för elfordon. Den ökande användningen av elfordon visar på behovet av en effektivare och smartare laddningsinfrastruktur som inte belastar de lokala elnäten. Dessutom finns det en växande efterfrågan på el från förnybara källor.

Genom att återanvända och återanvända elfordonsbatterier, som fortfarande har kvar användbar livslängd, som ett lagrings- och laddningssystem för förnybar energi, kan företag inom transportbranschen förlänga batteriernas livslängd, minimera miljöpåverkan och främja förnybara energikällor.

I projektkonsortiet ingår MDU, Luleå Tekniska Universitet, Svealandstrafiken AB, Luleå Lokaltrafik AB, Transdev Eskilstuna, Epiroc AB, CheckWatt, Eskilstuna Kommun, Luleå Kommun, och Electrification Hub. Projektets varaktighet är 4 år.

Kontaktinformation