Text

2023-06-29

24 miljoner till nytt tvärvetenskapligt program

Programmet ”Arbetsplatsens struktur och arbetsrelaterad ohälsa: kvinnodominans, organisatoriska faktorer, åtgärder och politiska beslut i kommunal förvaltning” har beviljats finansiering av FORTE med 24 miljoner kronor.

Syftet med programmet är att adressera sjukfrånvaron i den kvinnodominerade kommunala sektorn genom att kartlägga ohälsa i yrken och på arbetsplatser och genom att utforska organisationers insatser för att åtgärda grundorsakerna till den arbetsrelaterade ohälsan.

Programmet består av fem projekt och det angriper problemställningen på flera strukturella nivåer – från arbetsmarknads- och samhällsperspektiv till beslutsfattnings- och organisationsperspektiv utifrån en tvärvetenskaplig ansats där sociologi, psykologi, nationalekonomi, företagsekonomi och arbetslivsvetenskap ingår.

Kontaktinformation