Text

MDU ger socionomprogrammet i Karlshamn

MDU ger från och med vårterminen 2025 socionomprogrammet på plats i Karlshamn.

MDU inleder ett samarbete med Campus Karlshamn och ger från och med vårterminen 2025 socionomprogrammet på plats i Karlshamn. Syftet är att göra utbildningen tillgänglig för dem som inte har möjlighet att studera på annan ort.

Jag tror det här är framtiden, vi behöver hjälpa till att bredda tillgängligheten för utbildning för de som inte är flyttbara, säger Lena Talman, avdelningschef och lektor i socialt arbete vid MDU.

Behovet av socionomer är stort över hela landet. Karlshamn, liksom många andra kommuner, har brist på fast personal och tvingas i många fall ta in konsulter.

Nu får vi en socionomutbildning på plats genom MDU. Det är en populär utbildning med bra kvalitet. Kan vi utbilda på hemmaplan kanske vi också kan säkerställa att de som läser här stannar kvar, säger Sören Davidsen, campusledare på Campus Karlshamn.

Det är kul att vi kan ligga i framkant för framtidens utbildningsformer. Alla på avdelningen ser positivt på det här. Samarbetet med Karlshamn har varit väldigt smidigt och det kändes som en självklarhet att hoppa på detta när vi gjort en grundlig analys, säger Lena.

Utbildningen ges på plats i Karlshamn

Utbildningen kommer ha 20 platser med obligatoriska träffar på campus Karlshamn. Via skärm och Zoom följer studenterna föreläsningarna från Eskilstuna. MDU kommer att anställa en lärare som tar hand om studenterna i Karlshamn och sköter kontakter på plats.

Till en början ger vi socionomprogrammet i Karlshamn under två tillfällen, VT25 och VT26, för att sedan tillsammans med kommunen utvärdera utfallet. Socionomprogrammet kommer att ges vid campus Eskilstuna som vanligt, det vill säga med intag både höst- och vårtermin.

Kontaktinformation