Text

111 miljoner till utveckling av avancerad automatisering och robotteknik

Studenter går utanför entrén till MDU

Forskningsprojektet MARC (Mälardalen University Automation Research Centre) finansieras under en åttaårsperiod som en del av KK-stiftelsens program Forskningsprofiler.

För att stärka Sveriges ledande ställning inom smart industri och hållbar produktion, har KK-stiftelsen beviljat 48 miljoner kronor till MDU för forskning inom avancerad automatisering och robotteknik. Med ytterligare medel från industriella partners och universitetet landar hela satsningen på 111 miljoner kronor över åtta år.

Projektet, MARC, som leds av Thomas Nolte vid Akademin för innovation, design och teknik på MDU, syftar till att utveckla nästa generations robot- och automatiseringssystem för flexibel och resurseffektiv tillverkning. Genom ett nära samarbete med bland andra ABB, Alfa Laval, Ericsson, Hitachi Energy, Skanska och Volvo kommer forskningen att fokusera på adaptiva system som kan förbättra produktionslinjers effektivitet och öka hållbarheten i svensk industri.

Enligt Thomas Nolte är MARC ett projekt som kommer hjälpa Sverige att dels bibehålla sin konkurrenskraft, dels möjliggöra den gröna omställningen.

"Utvecklingen av portabla, smarta och effektiva automationslösningar är viktiga steg mot en cirkulär ekonomi. MARC kommer att bidra med nya innovativa produktionslösningar, som möjliggör automation på plats när det behövs. Detta gör att fler kan använda automation och robotar där det idag inte är lönsamt. Ökad flexibilitet och anpassningsbarhet innebär att robotsystem kan återanvändas i olika applikationer och för olika kunder."

Det finns en mängd tekniska utmaningar som MDU:s projekt ska försöka lösa tillsammans med industrin. Thomas Nolte berättar att det dels handlar om att möjliggöra snabba omställningar inom produktion, för att kunna uppnå cirkulär produktion. Dels finns det ett behov av att förbättra människa-maskin-interaktioner och att skapa bättre förutsättningar för avancerad styrning av distribuerade robotsystem.

"Målbilden är flexibel och robust robotteknologi för framtidens tillverkande industri."

Mer information

Forskningsprojektet MARC (Mälardalen University Automation Research Centre) finansieras under en åttaårsperiod som en del av KK-stiftelsens program Forskningsprofiler. I satsningen finansieras 26 personer inklusive 6 nya doktorander och 5 nya PostDocs. Utöver stiftelsens medel bidrar Mälardalens Universitet själva med 23 miljoner kronor och de deltagande företagen med minst 40 miljoner kronor.

Automation Region och Mälardalen Industrial Technology Center, MITC är samverkanspartners till projektet och bistår med kunskapsspridning och en bred bas av företag som kan medverka i MARC.

Företag som ska medverka i forskningsprojektet är ABB, Alfa Laval Technologies, Ericsson, Hitachi Energy Sweden, Robotdalen, Skanska Sverige och Volvo Construction Equipment.

Programmet Forskningsprofiler är ett strategiskt program som ska stödja profilering av lärosäten och forskningsmiljöer. Det riktar sig till forsknings- och utbildningsmiljöer som kommit långt i sin utveckling och har tydliga ambitioner för framtiden. Programmet förutsätter att lärosätesledning och berörd forskningsmiljö väljer ut ett avgränsat forskningsområde där det finns förutsättningar för internationell positionering och vetenskapligt genomslag

Kontaktinformation