Text

Datum 2023-07-03
Artikeltyp Aktuellt

Ny forskning: så förändras sjukvården under de kommande 50 åren

I en ny studie beskriver forskare viktiga trender och faktorer som förväntas påverka hälso- och sjukvårdens utveckling under de kommande 50 åren. Foto. Pixabay.

I en ny studie beskriver forskare viktiga trender och faktorer som förväntas påverka hälso- och sjukvårdens utveckling under de kommande 50 åren. Foto. Pixabay.

Den tekniska utvecklingen går fort och under de kommande 50 åren kommer hälso- och sjukvården över hela världen att förändras, med bland annat ökad användning av AI och robotik. Trender visar också att klimatförändringar, svält och sjukdomar kan påverka hur branschen förändras. Forskare vid MDU har i en studie beskrivit hur framtidens vård kan komma att se ut.

I studien beskriver forskarna viktiga trender och faktorer som förväntas påverka hälso- och sjukvårdens utveckling under de kommande 50 åren. Forskarna baserar sina slutsatser på intervjuer med medicinska experter och omfattande erfarenheter från hälsovårdsmarknaden.

Forskningen visar att vi på kort sikt, inom de närmaste 5–10 åren, förväntas se en ökning av välfärdsteknologi inom branschen, med användning av AI och robotik. Telemedicin, vilket innebär medicinsk vård på distans, förväntas också öka, liksom värdebaserad sjukvård där sjukhus finansieras baserat på resultat.

På medellång sikt, inom 10–30 år, förväntas en ökning av databaserad individualisering inom sjukvården. Det innebär att patientens personliga data används för diagnos, behandling och förebyggande av sjukdomar. Bärbara enheter för behandling av till exempel hjärtsjukdomar och diabetes förväntas ha en betydande påverkan på utvecklingen av läkekonsten.

– Denna patientcentrerade vård innebär en övergång från traditionella till mer innovativa och personliga metoder, säger Ignat Kulkov, forskare och postdoktor vid MDU.

På lång sikt, inom 30–50 år, sker sannolikt en ökning av antibiotikaresistens, men också en förbättring av den antibiotika som finns tillgänglig. Forskarna tror också att den teknologiska utvecklingen och vår hektiska livsstil kommer att leda till en ökad mängd fall av exempelvis depressioner och tvångsbeteenden.

På medellång och lång sikt kommer sjukvården sannolikt också påverkas av exempelvis klimatförändringar som i värsta fall kan leda till hunger, våld och en ökad risk för sjukdomar. Det finns också stora risker att de mest utsatta och fattiga i samhället påverkas mest av dessa effekter.

– Förmågan att anpassa sig till och svara på dessa oförutsägbara situationer kommer att vara avgörande för den framtida utvecklingen av sjukvårdsbranschen, säger Ignat Kulkov.

Ökat hållbarhetsfokus bidrar till utvecklingen

Studien framhäver också att ökat hållbarhetsfokus kan bidra positivt till utvecklingen av sjukvårdsbranschen. Hållbar medicin, med minskat koldioxidutsläpp och ökad användning av återvinningsbart material i hälsovårdsmiljöer, förväntas bli allt viktigare och ge en konkurrensfördel. Detta kan främja innovation, förbättra resurserna och påverka utvecklingen positivt, enligt Ignat Kulkov.

– Det är viktigt för både sjukvården och samhället att förstå vart utvecklingen är på väg. Samhället behöver kunna förutsäga mer exakt vilka förmågor och resurser som krävs för nya metoder inom medicinsk vård. Vi tror att många intressenter, exempelvis läkare, patienter och beslutsfattare men också leverantörsföretag, försäkringsbolag och universitet kommer att dra nytta av sådana här resultat. Studien kan fungera som en grund för att skapa en mer anpassningsbar och hållbar hälso- och sjukvård för framtiden, säger Ignat Kulkov.

 

Viktiga trender och faktorer

Viktiga trender och faktorer som påverkar sjukvårdens utveckling under de kommande 50 åren, enligt forskarna:

  • Välfärdsteknologi kommer att påverka branschen på kort sikt, med användning av AI, robotik och telemedicin.

  • Effektivare behandlingar genom patientcentrerad och individanpassad vård kommer att påverka på kort och medellång sikt.

  • Klimatförändringar, oförutsedda faktorer och globala hot, såsom pandemier och krig, är faktorer som kan påverka på medellång och lång sikt.

  • Ökat hållbarhetsfokus, med mer miljövänliga metoder och mindre klimatpåverkan, är en viktig utvecklingsfaktor.

Mer om studien

Studien ”Medicine of the future: How and who is going to treat us?” har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Futures och kan läsas i sin helhet via länken nedan.

Läs studien här

Kontaktinformation