Text

Datum 2023-05-17
Artikeltyp Aktuellt

Vår forskning startskott för förbättrad psykosocial arbetsmiljö på Volvo CE

På Volvo Construction Equipment i #Eskilstuna jobbar de anställda aktivt med den psykosociala arbetsmiljön. För 15 år sedan var det ingen som pratade om de här frågorna, men idag är den psykosociala arbetsmiljön en del av vardagen på Volvo CE. Och det hela började med att de deltog i två forskningsstudier med våra forskare.

På Volvo Construction Equipment i Eskilstuna jobbar de anställda aktivt med den psykosociala arbetsmiljön. Det handlar om hur de anställda trivs på jobbet, med sina kollegor och vilka möjligheter de har att utvecklas på jobbet. Och det hela började med att de deltog i två forskningsstudier med forskare från MDU.

 

Rachael Tripney Berglund, doktorand som forskar i området arbetsmiljö, framför allt den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, var involverad i bägge studierna.

- Det är detta man som forskare vill - att få möjlighet att bidra till en bättre arbetsmiljö – på riktigt! Att interventioner lever kvar när man själv som forskare lämnar, säger hon.


Utbildning en viktig ingrediens

Redan 2017 började Rachael Tripney Berglund samverka med Volvo CE, i studien "Can team coaching affect psychosocial climate for increased health and efficiency?". Där upptäckte hon att utbildning är en viktig ingrediens i riskbedömningsprocessen för att skapa en god arbetsmiljö och produktivitet.

Därför fördjupades arbetet i ytterligare en studie; "Organisatorisk och social arbetsmiljö i samverkan". Där var målet att, i samverkan med chefer och skyddsombud, ta fram utbildningsmoduler med inriktning på just organisatorisk och social arbetsmiljö.

Det var under dessa två forskningsstudier som några avdelningar på tjänstemannanivå på Volvo CE tillsammans med forskare fick se över hur man aktivt kunde arbeta med den psykosociala arbetsmiljön. Det var också under den här perioden som företaget började med generella enkäter om arbetsmiljön, sedan följde gruppsamtal som därefter resulterat i fasta punkter på dagordningen.


Del av medarbetarnas och chefernas vardag

De psykosociala arbetsmiljöfrågorna har blivit en del av medarbetarnas och chefernas vardag, menar Anna Johansson, avdelningschef på Volvo CE. Något som såklart gläder Rachael Tripney Berglund.

- Målet med både mitt arbete och min forskning är att göra skillnad på riktigt så det är väldigt roligt att veta att mina forskningsinsatser lever kvar. Under den senare studien var det också tydligt att det som var avgörande var att teamet gjorde det med hela hjärtat. De var alla väldigt engagerade och intresserade av ämnet, säger hon och fortsätter:

- Tillsammans med Volvo CE tänkte vi också strategiskt från början när det gällde vilka som behövde vara med för att det skulle ge effekt på lång sikt.

Här är Rachaels 5 bästa råd till arbetsgivare som aktivt vill arbeta med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön:

  1. Se arbetet som en förändringsprocess där ni ska starta något nytt. Involvera därför nyckelpersoner och de som kommer att påverkas redan tidigt i processen.

  2. Ta tid att prata igenom om vad ni vill göra, hur ni ska göra det och varför ni ska göra det.

  3. Använd medarbetarnas kunskaper i hur processen kan gå till. När medarbetare själva har varit med och utformat förändringen blir implementeringen så mycket enklare.

  4. Fokusera på det proaktiva arbetet. Avsätt tid för att göra riskbedömningar och för att utbilda medarbetarna i hur dem gör det.

  5. Arbetet behöver drivas av chefer med stöd från andra – men de som stöttar får inte ta över.

 

Nedan finns en film från organisationn "Gilla Jobbet" där projektet "Organisatorisk och social arbetsmiljö i samverkan" presenteras tillsammas med Volvo CE.


Läs en artikel om detta i DN

I DN finns en artikel om hur Volvo Construction Equipment i Eskilstuna arbetar med frågorna om psykosocial arbetsmiljö

Länk till artikeln

Kontaktinformation