Text

Datum 2023-04-26
Artikeltyp Aktuellt

Vår forskare med som expert i riksdagen

Valentina Zaccaria, forskare i energiteknik vid MDU, var en fyra utvalda forskare som deltog i en paneldiskussion på temat ”Hållbar forskning, utveckling och innovation som en lösning på EU:s energiutmaningar”. Foto: Anders Löwdin/Sveriges riksdag

Den 23-24 april arrangerade riksdagens näringsutskott en EU-konferens på temat ”Utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning”. Valentina Zaccaria, forskare i energiteknik vid MDU, var en fyra utvalda forskare som deltog i en paneldiskussion på temat ”Hållbar forskning, utveckling och innovation som en lösning på EU:s energiutmaningar”.

Vid konferensen diskuterades aktuella energipolitiska frågor, som exempelvis trygghet i elförsörjningen och utmaningar för energimarknaderna i skuggan av en orolig omvärld. Temat för konferensen var att ta itu med de två brådskande mål som EU har fastställt:

  • Att få slut på EU:s beroende av fossila bränslen
  • Att ta itu med klimatkrisen

En av fyra utvalda unga forskare och innovatörer

Valentina Zaccaria var en av fyra specifikt utvalda unga forskare och innovatörer som på olika sätt arbetar med innovationer kopplade till energiområdet. Under paneldiskussionen gav hon insikter, utifrån sin forskningsexpertis, om de åtgärder som EU tagit till för att påskynda den gröna omställningen.

– Jag talade särskilt om hur bränslecellstekniken kan bidra till denna omställning och även utmaningarna relaterade till vätgas, säger Valentina Zaccaria.

Vilken är då den största utmaningen i EU:s framtida energiförsörjning?

- Den senaste energikrisen har visat att vi har de medel som krävs för att ta itu med klimatutmaningen i EU, men vi måste göra gemensamma ansträngningar, säger Valentina Zaccaria.

Diversifiering viktig aspekt

Här lyfter Valentina Zaccaria fram diversifiering som en väldigt viktig aspekt av den gröna omställningen. Diversifiering handlar i korthet om att få olika delar av ett komplext energisystem att fungera tillsammans. Några exempel på delar i energisystemet är förnybar el, väte, bioenergi, samt avskiljning och lagring av koldioxid.

Del av det svenska ordförandeskapet i EU

Konferensen var en del av det svenska ordförandeskapet i EU. Deltagarna var parlamentariker från EU:s medlemsstater. Näringsutskottets ordförande och vice ordförande stod som värdar för konferensen.

På bilden syns från vänster: Afzal Siddiqui, Stockholms universitet, Jessica Jewell, Chalmers tekniska högskola, Lina Bertling Tjernberg, professor i elkraftnät vid KTH, Valentina Zaccaria, Mälardalens universitet och Liam Hardey, VD Cellfion.

Läs mer om konferensen

EU-konferens om utmaningar och möjligheter för EU:s framtida energiförsörjning

Till riksdagens webb

Kontaktinformation