Text

Datum 2023-02-16
Artikeltyp Aktuellt

My Larsen fick verktyg att påbörja en ny karriär inom intensivvård

My Larsen tog examen från MDU:s specialistsjuksköterskeprogram inom intensivvård 2021 och arbetar idag som intensivvårdssjuksköterska, ett jobb hon älskar.

My Larsen tog examen från MDU:s specialistsjuksköterskeprogram inom intensivvård 2021 och arbetar idag som intensivvårdssjuksköterska på universitetssjukhuset i Örebro.
– Det var variationen av akutsjukvård, avancerad vård och medicinsk teknik som väckte min nyfikenhet till att vidareutbilda mig, säger hon.

My Larsen blev legitimerad sjuksköterska 2018 och hamnade av en slump via ett sommarjobb på en intensivvårdsavdelning. Hon fastnade direkt, kände att hon ville specialisera sig, utöka sin kunskap inom intensivvård och få ett ökat ansvar i sin roll som sjuksköterska. Valet föll på MDU:s specialistsjuksköterskeprogram, ett program som enligt My gav henne en stabil grund att stå på och verktyg att påbörja en ny karriär.

Idag ansvarar hon för svårt sjuka eller skakade patienter.

– Mina arbetsuppgifter är väldigt varierande och jag vet aldrig hur mitt arbetspass kommer att se ut. Jag arbetar i en högteknologisk miljö där patienters tillstånd snabbt kan förändras. Som intensivvårdssjuksköterska ska jag förebygga och behandla svikt i ett eller flera organsystem och jag ansvarar för den avancerade omvårdnad patienter behöver. Jag gör också i ordning och administrerar flera olika läkemedel. Väldigt ofta får vi också ta hand om och stötta patienter i kris.

Hon rekommenderar starkt personer som funderar på att läsa till specialistsjuksköterska att ta steget.

– Gör det! Välj den specialisering som motiverar och engagerar dig. Att få den utökade kunskapen kommer att stärka dig både professionellt och på det privata planet. Det finns dessutom goda chanser att få jobb efter avslutad utbildning – och så är lönen högre!


Värt att pendla för

Hon vill dessutom slå ett slag specifikt för specialistsjuksköterskeprogrammet inom intensivvård på MDU.

– Intensivvård är varierande och spännande och jag älskar verkligen mitt jobb. Det är utvecklande och jag lär mig nya saker hela tiden. MDU har en bra utbildning som gav mig en gedigen grund att stå på. Det här programmet är värt att pendla för.

 

Kontaktinformation