Text

Datum 2022-09-01
Artikeltyp Porträtt

Genom involvering av fler parter hittas nya lösningar inom digital hälso- och sjukvård

Linnea Tavakoli Hagström

För att hitta innovativa lösningar inom digital hälso- och sjukvård behöver fler berörda parter involveras inom området. Det är en teori som doktoranden Linnea Tavakoli Hagströms forskningsområde berör, som går under namnet ansvarsfull forskning och innovation.

Linnea Tavakoli Hagström forskar om hur vi, genom samskapande och involverande av flera berörda parter, tillsammans tar fram innovativa lösningar inom digital hälso- och sjukvård. Begreppet ‘ansvarsfull forskning och innovation’ är ett tankesätt som används för att beskriva just synsättet att involvera fler i utvecklingen.

– Exempelvis inom digitaliseringen av hälso- och sjukvården kan vi se hur ”vanliga” medborgare och användare bjuds in till att bidra med sitt perspektiv i utvecklingen av applikationer. Ett samskapande sätt som gör att vi kan vi hitta lösningar inom området som är resurseffektiva och behovsanpassade.

Tankessättet är något som stöds av Europakommissionen och flera andra europeiska forsknings- och finansieringsorganisationer. Samtidigt är det ett begrepp som enligt Linnea Tavakoli Hagström inte har använts inom den akademiska världen förens ungefär ett decennium tillbaka, men som kommer bli alltmer aktuellt i samband med samhällsutvecklingen.

– I och med den snabba digitaliseringen av hälso- och sjukvården så är det ännu viktigare idag för organisationer att mäta sina användares upplevelser av involvering och delaktighet. Vidare så är det ett intressant område att utforska eftersom jordens population har en alltmer snabbare tillväxt, vilket innebär att fler och fler människor kommer bli vårdtagare, säger Linnea Tavakoli Hagström och fortsätter:– Om jag kan hjälpa organisationer att arbeta digitalt med preventiv hälsa och i förebyggande syfte, så tänker jag att fler resurser kan läggas på de som är i störst behov av sjukvård.

Doktorandstudierna vid MDU innebär nytänkande, öppenhet och samverkan

Under 2020 påbörjade Linnea Tavakoli Hagström sina doktorandstudier vid MDU. Innan dess hade hon hunnit ta en kandidatexamen i Service Management vid Lunds universitet och en masterexamen i ledarskap och organisation vid Stockholms universitet.

– Jag valde att doktorera vid MDU eftersom de erbjöd vidare studier i de ämnen jag är intresserad av. Idag får jag ibland nypa mig själv i armen – tänk att det är mitt jobb att få syssla med mitt stora intresse; att forska hur vi kan utveckla organisationer på bästa sätt. För mig är Mälardalen ett universitet där anställda har god chans att samarbeta med näringslivet i regionen och det finns en känsla av öppenhet och nytänkande. Jag är stolt över min arbetsplats och alla fina program som erbjuds.

De flesta har behörighet att doktorera – ta chansen du också

När Linnea Tavakoli Hagström berättar om sina doktorandstudier för bekanta upplever hon att det är få som känner till vad det innebär och vilka möjligheter som egentligen finns. I och med det hoppas hon att fler delar med sig av sina erfarenheter som doktorand och att man får bort eventuella fördomar som finns, exempelvis att det krävs ett perfekt CV med högsta betyg inom alla ämnen - vilket det inte gör.

– Det var nämligen en av de fördomar som jag hade innan jag sökte. Det visade sig vara fel: alla mina kollegor har olika bakgrund, både professionellt och var de kommer ifrån. Jag minns när jag själv blev klar med min masterutbildning och att jag då inte ville att studierna skulle ta slut. I det läget hade jag inte alls kunskaper om att man faktiskt kan fortsätta studera, som doktorand, säger Linnea Tavakoli Hagström och avslutar:

– Jag anser att fler borde ta chansen att doktorera för att det helt enkelt behövs. Nu när jag har börjar samarbeta med företag i mitt forskningsarbete så märker jag vilken fin symbios det blir när akademin möter näringslivet, vi hjälper varandra att utvecklas för ett bättre samhälle.

Kontaktinformation