Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Sasan Sadrizadeh

Sasan Sadrizadeh är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Sasan Sadrizadeh, professor i Computational Fluid Dynamics, aerosolteknologi, inomhusluftkvalitet energi och infektionskontrollteknik. Akademin för ekonomi samhälle och teknik, avdelningen för hållbar miljö och samhällsbyggnad.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Jag disputerade i strömningsmekanik och inomhusluftkvalitet på KTH. Sedan gjorde jag min första postdoktor vid Aalborg Universitet i Danmark och 2:a postdoktor vid Berkeley Lab — Lawrence Berkeley National Laboratory i USA. Jag blev docent på KTH och strax därefter bestämde jag mig för att återvända till Sverige, där jag etablerade min forskargrupp.

Jag har alltid varit intresserad av vetenskap och forskning, och jag älskar den akademiska miljön. Jag har alltså planerat för det länge och gjort det jobb som krävts. Men jag har också varit på rätt plats vid rätt tidpunkt. Man bör göra vad man kan, och möjligheterna kommer så småningom att hitta dig.

Vilket område forskar du inom och varför?

Jag forskar inom tre huvudområden.

  • Inomhusluftens kvalitet och hälsa: Vi tillbringar större delen av vår tid inomhus, och inomhusluftens kvalitet spelar en avgörande roll för de boendes hälsa och välbefinnande. COVID-pandemin har också belyst detta faktum i stor utsträckning. Luftvägssjukdomar, bland andra, kan lägga en enorm börda på hälsovårdsmiljöer och förlänga sjukskrivningsperioden. Dålig inomhusluftkvalitet kan också påverka människans prestanda och termisk komfort, och är väl värt att undersöka.
  • Energihantering: Klimatförändringar, energikris och global uppvärmning har uppmanat forskare runt om i världen till energisparande genom att kontrollera, övervaka och spara energi i byggnader och miljöer. Jag, tillsammans med mina doktorander, forskar om integration av förnybar energi på både stadsdels- och stadsnivå för att bidra till att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling, nämligen MÅL 7: Affordable and Clean Energy och MÅL 13: Climate Action.

  • Medicinsk teknik, virtuell kirurgi och VR: Ömsesidig förståelse mellan teknik och medicin är en avgörande faktor som avsevärt kan förbättra medicinsk praxis, öka behandlingsframgångsfrekvensen och förbättra patientens livskvalitet. Mitt team och jag forskar om virtuell kirurgi på det mänskliga andningssystemet med tvärvetenskapligt samarbete med toppforskare inom det kirurgiska praktikområdet för att optimera, förbättra och förutsäga resultatet. Vi använde också olika visualiseringstekniker för att översätta komplexa tekniska data till enkla och begripliga 3D-bilder.

Vad är det som driver dig i din forskning?

Drivkraften i forskningen är kreativitet och innovation. Jag kommer att njuta av mitt arbete om mitt forskningsresultat kan tillämpas på mänsklighetens vardag och förbättra deras liv, när vår planet blir en bättre plats att leva på. Mina kollegor och trevliga arbetsmiljö är andra faktorer som gör att jag trivs på jobbet varje dag.

The driving force in your research is creativity and innovation. I will enjoy my work if my research outcome can apply to the everyday life of humankind and improve their lives, when our planet becomes a better place to live. My colleagues and joyful work environment is other factors driving me to work every day.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat och varför?

Hållbarhets- och hälsoaspekterna i min forskning är viktiga för mig. Energiforskning är väsentlig eftersom den bidrar till hållbarhet som är lönsam på lång sikt. Jag tror också att den forskning vi gör i samarbete med medicinsk industri och sjukhus bidrar till människors hälsa och välbefinnande, och är väldigt viktig för mig. Ett hälsosammare samhälle innebär mer produktivitet, mindre fattigdom och högre livskvalitet.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Jag är väldigt ny på MDU och har inte upplevt mycket. Jag upplever dock att jag har bra kollegor och utrymme att växa och bidra.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

Jag tycker det känns väldigt kul och anser att jag måste göra mitt bästa inom forskning för att kunna visa upp MDU världen över som ett fantastiskt universitet.

Vad är det bästa med att forska vid just MDU?

Arbetsmiljö, frihet att göra spännande projekt, stöttande kollegor.