Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Peter Ekman

Peter Ekman, professor i företagsekonomi med inriktningen industriell marknadsföring och en av de professor som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Peter Ekman, professor i företagsekonomi med inriktningen industriell marknadsföring. Akademin för ekonomi samhälle och teknik (EST), avdelningen för marknadsföring och strategi.

Vilket område forskar du inom?

I både min forskning och min undervisning intresserar jag mig för företags arbete med digitalisering, tjänsteutveckling och hållbarhet. Jag är även biträdande föreståndare för den nationella forskarskolan i management och IT, en forskarskola som sker i samverkan mellan tolv lärosäten.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Jag började som universitetsadjunkt på Mälardalens högskola i juni 2000 och hade då som mål att få doktorera. Ett år senare blev jag antagen till den nationella forskarskolan management och IT och 2006 blev jag forskarskolans tredje alumni. Efter en kort post doc som hade pedagogisk inriktning (genom STINT:s ”Teching excellence” stipendium som då fokuserade utbyten med liberal arts-lärosäten i östra USA) fick jag tillsammans med mina nyvunna amerikanska kollegor mitt första självfinansierade forskningsprojekt som fokuserade multinationella företags implementering av affärssystem. Min forskning har sedan dess inrymt hur olika marknader påverkas av digitalisering med ett fokus på hur marknader transformeras, företagens strategier för att hantera dessa teknikdrivna förändringar och hur detta påverkar den rådande affärslogiken.

Vad är det som driver dig i din forskning?

Innan min akademiska karriär han jag både arbetat inom mindre konsultföretag och inom ABB. Genomgående har min drivkraft varit att fundera på hur företag som samarbetar kan bli smartare och bättre tillsammans. Denna drivkraft har jag tagit med mig även inom forskningen – varför gör företag som de gör, hur kan de tillsammans bli effektivare och öka sitt värdeskapande? Både för organisationen som sådan, för sina anställda, för andra intressenter (t.ex. kunder och leverantörer) och för samhället i stort?

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

Jag fokuserar mest på digitalisering, där jag bland annat studerar hur det påverkar företags affärsrelationer, exempelvis utifrån faktorer som ömsesidigt åtagande, förtroende och engagemang. I mina senaste studier har jag speciellt intresserat mig för hur digitalisering kan stödja de hållbarhetsutmaningar samhället står inför – framför allt inom fastighetssektorn och då främst omställningen av energibranschen, ökad cirkularitet i byggandet och delningsekonomi i lokalanvändning.

Man skulle kunna beskriva det som händer nu som en omställning av marknadsekosystem. Denna omställning är inte något som görs i en handvändning utan det kommer att kräva nya roller, nya affärsmodeller och nya beteenden. Det finns många intressanta marknadstransformationer som påskyndas av digitalisering och som möjliggör ett mer hållbart företagande – förändringar jag och mina kollegor kommer att följa de närmaste decennierna.

Vad är det bästa med att forska vid just MDU?

Mälardalens universitet är ett ungt lärosäte där innovativa samarbeten både inom och utanför lärosätet uppmuntras – något som har passat mig som gillar att blanda akademi och företagande mycket bra.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Forskningen inom företagsekonomi och industriell ekonomi har under de senaste tio åren utvecklats kraftigt, både i antal forskare och output (vetenskapliga artiklar, böcker och rapporter) och jag har haft privilegiet att vara med på denna resa.

När jag började på MDU efter millennieskiftet var projekten fokuserade på globalisering och digitalisering – en forskningsströmning som fortsatt och gett många lärdomar – men som idag vidgat till att ofta även innefatta hållbarhet. Här hoppas vår forskningsmiljö att kunna bidra med hur företag kan ta hänsyn till fler former av värden, både miljömässiga och sociala, vid sin organisering, styrning och marknadsföring samt i utvecklingen av morgondagens varor och tjänster.

Det finns även flera forskare som undersöker hur digitalisering kan vara ett stöd i vår omställning mot det hållbara globala samhället. Idag har MDU en bra mix av forskare från doktorander till professorer som arbetar med dessa utmaningar, oftast i direkt samverkan med det omgivande näringslivet och samhället. Inom ekonomiområdet har MDU en mycket stor andel externfinansiering om man jämför nationellt – något som jag ser som ett kvitto på att det vi gör är relevant och viktigt.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

Min utnämning till professor och MDHs: utnämning till universitet skedde inom en tvåveckorsrymd. Det känns hedervärt, spännande och inspirerande att bli professor i en tid av tillväxt och positiv förändring på MDU. Jag hoppas bidra till denna positiva utveckling och ser framåt att företräda MDU som dess professor i företagsekonomi med inriktningen industriell marknadsföring!