Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Nils Spangenberg

Nils Spangenberg, professor i kammaropera är en av de professorer som installeras vid Akademisk högtid den 7 oktober 2022.

Nils Spangenberg, professor i kammaropera. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK), avdelningen för musik.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Min karriär har varit helt yrkesinriktad på musikdramatisk utveckling genom mina arbeten som sångare, operaregissör, högskolepedagog och konstnärlig ledare för Stiftelsen Internationella Vadstena-akademien.

Jag har bland annat studerat vid Musikhögskolan och Teater- och operahögskolan i Göteborg. Mellan 1981 och 1988 var jag verksam vid Stora Teatern i Göteborg som sångare, producent, regiassistent och regissör, och jag har även verkat vid Kungliga Operan, Drottningholms Slottsteater, Norrlandsoperan, Confidencen, Musikteatern i Värmland och vid SVT.

Mellan åren 1989-2010 var jag lärare i scenframställning vid Operahögskolan i Stockholm, och har även undervisat vid Teater- och Operahögskolan i Göteborg samt vid Musik- och Operahögskolan här vid Mälardalens universitet.

Vilket område forskar du inom och varför?

Jag forskar inom fältet opera och musikdramatik, och anledningen till att verkar inom detta fält är för att den konstnärliga forskningen behöver utvecklas inom mitt fält för konstnärlig utveckling.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Forskningsmiljön är ännu lite grand i sin linda men det finns nu en grupp av forskare som är nyfikna och mycket kvalificerade.

Vad är det som driver dig i din forskning?

Mitt brinnande intresse för operakonstens utveckling och framtid.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

Det är mycket spännande och vår institution är verkligen nyfiken, hungrig och högmotiverad för att ligga i framkant när det gäller kvalitet och utveckling inom opera och musikdramatik.

Vad är det bästa med att forska vid just MDU?

Det är intimiteten, det sammansvetsade lärarlaget och de högmotiverade studenterna vid Musik och Operahögskolan vid Mälardalens Universitet!