Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Markus Bohlin

Markus Bohlin, Professor, Akademin för innovation, design och teknik (IDT), Avdelningen för produktrealisering.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Student vid MDH 1995-2000, med avbrott för värnplikt som kompanibefäl vid ingenjörstrupperna. Efter magisterexamen i datavetenskap blev jag industridoktorand vid SICS (numera RISE) där jag jobbade i både tillämpade och mer akademiska forskningsprojekt. Från 2006 klev jag över i en projektledarroll och 2009 försvarade jag min doktorsavhandling i datavetenskap vid MDU inom tillämpad kombinatoriell optimering. Sedan dess har jag dels forskat inom tillämpad AI, simulering och optimering via en docentur vid MDH 2013 och en adjungerad professur vid KTH från 2014. Har även gått chefsspåret i olika roller vid SICS, RISE och nu sist MDU. Vilka val som lett mig hit? Varje gång jag har funderat på en annan karriär har jag känt att jag värdesätter den fria forskningen och den akademiska miljön högre än det som kan erbjudas från andra håll, och det har lett mig hit!

Vilket område forskar du inom?

Dagens digitala värld är oerhört komplex och det är svårt till och med för de som har designat ett av de system som vi använder dagligen för att förstå hur de fungerar i dess helhet. Jag forskar i att använda datavetenskapliga metoder från AI, simulering och optimering för att analysera och förbättra komplexa sammansatta system. Det kan till exempel röra sig om hur man testar system för självlärande autonoma fordon eller hur man skapar robusta tidtabeller för spårtrafiksystem, som är mycket komplexa med ett flertal aktörer som fattar individuella beslut. Det är svårt att förstå helheten i sådana komplexa system och därför arbetar vi ofta med simulering för att utforska och generera stora datamängder. Det visar sig paradoxalt nog att det ofta är enklare att analysera resultaten av simuleringar av komplexa system än att analysera själva systemet i sig.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Jag jobbar främst med IPR men har också mycket kontakt med ES-miljön i Västerås. Vi har där startat en ny forskargrupp med ett tiotal medlemmar som heter Industrial AI Systems där både disputerade forskare och doktorander kan träffas (ofta digitalt) och utbyta idéer och tankar. Jag fortsätter dock att jobba med personer vid alla fyra skolorna. Det är otroligt roligt att se att vi kan skapa samarbeten som spänner över flera akademier och det vill jag gärna att vi ska satsa mer på!

Vad är det som driver dig i din forskning?

Det som driver mig är nyttofrågorna och skillnaden som högkvalitativ forskning faktiskt kan göra för produktivitet i verkligheten.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

Jag har min bakgrund inom optimering, simulering och planering för komplexa system.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

Otroligt spännande att kunna komma tillbaka till MDU i just detta skede, och ännu mer roligt är det då att ha förmånen att ha en chefsroll vid MDU!

Vad är det bästa med att forska vid just MDU?

MDU är idag en världsledande forskningsmiljö inom inbyggda system. Utöver det finns det flera spännande miljöer, till exempel IPR, som har stor potential att växa och bli ledande både nationellt och internationellt. Vi har samverkan och innovation som ledord vilket jag själv tycker är otroligt viktigt och gör att vår forskning får en relevans!