Text

Datum 2022-09-21
Artikeltyp Porträtt

Professorsporträtt: Jonas Sjöstrand

Jonas Sjöstrand, professor i matematik. Akademin för utbildning, kultur och kommunikation (UKK), 
avdelningen för matematik och fysik.

Kan du kort beskriva din akademiska karriär – vilka val har fört dig till där du är idag?

Så länge jag kan minnas har jag varit intresserad av matematik, fysik, musik och programmering! Efter civilingenjörsexamen i teknisk fysik från KTH 2003 insåg jag att matematik var mitt största intresse, så jag stannade kvar och doktorerade i kombinatorik. Under den här tiden var jag också verksam som tonsättare och satte upp flera operor, bland annat i samarbete med kammarmusikutbildningen på MDU (eller MDH som det ju hette då).

Efter disputationen 2007 forskade jag i några år vid Centrum för evolutionär kulturforskning, en tvärvetenskaplig forskningsgrupp vid Stockholms universitet, och sedan återkom jag till KTH 2010 och utvecklade mitt nuvarande forskningsintresse, probabilistisk kombinatorik. År 2017 tog jag klivet ut i näringslivet och började jobba som algoritmutvecklare på ett företag som heter Tobii, och ganska snart insåg jag att jag ville ha ena foten i näringslivet och den andra i akademin. Jag fick chansen att forska på halvtid ett år i Uppsala och har nu landat som matematikprofessor på MDU samtidigt som jag fortfarande jobbar deltid på Tobii.


Vilket område forskar du inom och varför?

Mitt område är probabilistisk kombinatorik. Det handlar om egenskaper hos slumpmässiga ändliga strukturer. Ett exempel som ligger nära mitt pågående forskningsprojekt är bordning av flygplan: Hur mycket tid skulle man spara om passagerarna ställde sig i rätt ordning vid gaten i stället för i slumpmässig ordning? Det som gör detta forskningsfält attraktivt för mig är att det rymmer både vacker och konkret matematik. Forskningsfrågorna kan ofta formuleras så konkret att de går att förstå utan djupare kunskaper, men analysen kan kräva både kraftfulla verktyg och nya idéer.

Hur skulle du beskriva din forskningsmiljö vid MDU?

Den är liten men god! Vi är en blandning av mer eller mindre tillämpade forskare inom olika fält av matematiken.

Vad är det som driver dig i din forskning?

Framförallt nyfikenhet, men också glädjen i att lösa problem och upptäcka nya samband, särskilt om det sker tillsammans med andra forskare.

Vilka forskningsområden ligger dig varmast om hjärtat?

Förutom mitt huvudområde, probabilistisk kombinatorik, är jag mest intresserad av enumerativ och algebraisk kombinatorik, spelteori, maskininlärning och komplexitetsteori.

Hur ser du på att bli professor just nu i det skedet som MDU befinner sig som nyblivet universitet?

Det är förstås en bra tid att verka i när forskningsverksamheten expanderar. Som professor hoppas jag kunna få resurser till att utveckla min forskningsgrupp till exempel genom att anställa fler doktorander.

Vad är det bästa med att forska vid just MDU?

MDU, i synnerhet den akademi och avdelning jag jobbar på, har en välfungerande ledning och organisation och en god stämning bland medarbetarna.