Text

Datum 2022-05-31
Artikeltyp Aktuellt

Forskarskolan Innofacture är ett bra bevis på lyckad samproduktion

Nyligen avslutades forskarskolan Innofacture på MDU.

Nyligen avslutades forskarskolan Innofacture på MDU.

Nyligen avslutades forskarskolan Innofacture på MDU. Den lanserades 2012 med fokus på forskning inom området innovativ produktionsutveckling i samverkan med tio av landets ledande företag inom tillverkningsindustri. Efter tio år summeras den nu med lyckade projektresultat som bland annat gett förbättrade produktionssystem och spetskompetens inom produktionsområdet hos samverkansföretagen.  

– Innofacture har bidragit till teori- och kunskapsuppbyggnad och samtidigt tagit itu med relevanta industriella utmaningar inom tre områden: industrialisering av nya produkter, design och förändring av produktionssystem samt förmågan att systematiskt hantera produktionsförbättringar hos de deltagande företagen, säger Anna Granlund, projektledare på MDU.

Forskarskolans struktur har gett studenterna fördjupade insikter och ökad förståelse för produktionssystemutveckling, både ur ett akademiskt perspektiv och i ett verksamhetssammanhang hos företagen där studenterna varit verksamma – vilket i sin tur ökat studenternas kunskaper om att designa effektiva och produktiva produktionssystem.

– Doktoranderna har kunnat göra nytta direkt på sina respektive företag genom att använda den kunskap och nätverk de skapat sig under sina studier. En doktorand hjälpte till exempel sitt företag att ställa om tillverkningsprocessen till en mer hållbar riktning, och en annan tog fram nya sätt att samarbeta med kollaborativa robotar, säger Anna Granlund.

De långsiktiga engagemangen med industridoktorander skapar också ett naturligt band, både mellan individer och mellan universitetet och de deltagande företagen, enligt Anna. Det har dessutom inneburit positiva effekter som gett fler forskningsprojekt, nya industriforskarskolor och utbildningsinsatser på MDU.

Stärker MDU:s forskning inom innovativ produktionsutveckling

Innofacture har även bidragit till att stärka positioneringen av MDU:s forskning specifikt inom området innovativ produktionsutveckling, både nationellt och internationellt, menar Anna:

– Ett exempel på det är att MDU blivit Volvokoncernens föredragna forskningspartner inom området produktionsutveckling. Att vara en del av Volvo Groups Academic Partner Program är både ett internationellt erkännande och en plattform för fortsatt samarbete med övriga akademiska partners. Och med sin långa tidsram har Innofacture gjort det möjligt att tillsammans med partnerföretagen identifiera och adressera både nuvarande och framtida industriella behov och forskningsmöjligheter.

Innofacture involverade totalt 20 doktorander och 11 företag, bland annat ABB, Alstom, Scania och Volvo Construction Equipment, under åren 2012-2021.

– 19 av studenterna har presenterat sina licentiatavhandlingar inom projektet, 15 har disputerat och ytterligare två kommer snart disputera. Det innebär 17 doktorer av 20 kandidater, vilket är ett mycket gott resultat som både vi och finansiären KK-stiftelsen är nöjda med. Innofacture var över lag en lyckad forskarskola och ett riktigt bevis på att samproduktion är ett framgångsrecept, avslutar Anna Granlund.


Kontaktinformation