Text

Datum 2022-06-07
Artikeltyp Aktuellt

Skapa bättre flow med utomhuskontor

Forskare från Mälardalens universitet undersöker fördelarna med att kontorsarbeta utomhus som ett sätt att skapa ett långsiktigt och hållbart arbetsliv, där möjligheterna till återhämtning är ett naturligt inslag under arbetsdagen. Det ger positiva effekter för individer, organisationer och samhället i stort.

Flytta ut kontoret! Att regelbundet förlägga delar av din arbetsdag utomhus kan göra mycket för både din hälsa, ditt välmående och din kreativitet. Forskare från Mälardalens universitet undersöker fördelarna med att kontorsarbeta utomhus som ett sätt att skapa ett långsiktigt och hållbart arbetsliv, där möjligheterna till återhämtning är ett naturligt inslag under arbetsdagen. Det ger positiva effekter för individer, organisationer och samhället i stort.

Susanna Toivanen är professor i sociologi och arbetsliv och har forskat på fördelarna med utomhuskontorsarbete sedan 2019.

- Jag får ofta frågan hur det är tänkt att kontorsarbeta utomhus på våra breddgrader. Det handlar inte att arbeta utomhus i åtta timmar, utan i stället göra det regelbundet i korta perioder varje vecka eller till och med dagligen – då är hälsoeffekterna störst. Naturligtvis är våren, sommaren och hösten högsäsong för utekontorsarbete. Men det är under den mörka årstiden på vintern vi mest behöver komma ut för att maximera vårt dagsljusintag. Dagsljus är viktigt för vår sömn och vakenhet och för att vi ska känna oss pigga, säger hon.

Gynnsam effekt på människors hälsa

Det finns gott om forskning som visar att naturvistelser har gynnsam effekt på människors hälsa. Samtidigt är depression, stress och utmattning de vanligaste orsakerna till sjukskrivning i dag. Stressreaktioner och anpassningsstörningar har blivit ett stort folkhälsoproblem med ökade kostnader för individen, företagen och samhället.

Därför menar Susanna Toivanen att det är viktigt att utveckla arbetsmiljöer och nya sätt att arbeta som både underlättar återhämtningen under arbetsdagen och stödjer hälsan i arbetslivet.
- Här kan vi fundera över frågor som hur vi får in de gynnsamma effekterna från naturvistelser till dagens arbetsliv som är alltmer gränslöst, och där återhämtning lätt minskar i takt med att vi människor är mer uppkopplade mot nätet både på arbetet och privat, säger Susanna Toivanen.

Forskarens bästa tips för att flytta ut kontorsarbetet:

Kontorsarbete utomhus är ett sätt att främja den långsiktiga och hållbara hälsan i arbetslivet. Den har positiva effekter för individer, organisationer och samhället i stort. Susanna Toivanen ger sina bästa tips för hur du på ett enkelt sätt flyttar ut ditt kontorsarbete:

 • Veckomöten utomhus
  Förlägg arbetsgruppens måndagsmöten utomhus, exempelvis i en park. Genom att komma bort från mötesrummet och ut i det fria
  bryts mycket av den vanliga grupphierarkin upp, vilket kan leda till nya synsätt och förhoppningsvis ännu bättre beslut.
 • Gör dina rutinjobb utomhus
  Leta upp ett trevligt ställe utomhus och ta med dig datorn och mobilen. 15-20 minuters extra dagsljus har positiv effekt på
  hälsan och återhämtningen.
 • Gå-möten
  Föreslå för din kollega, kund eller affärspartner att ni tar nästa möte utomhus. Välj gärna en lagom lång och inspirerande sträcka i
  anslutning till kontoret.


Bilden illustrerar vanligt förekommande uppgifter vid kontorsarbete, uppgifter som enkelt kan genomföras även utomhus. Källa: Gensler: What we’ve learned about focus in the workplace

Bilden illustrerar vanligt förekommande uppgifter vid kontorsarbete, uppgifter som enkelt kan genomföras även utomhus. Källa: Gensler: What we’ve learned about focus in the workplace

Kontaktinformation