Text

Datum 2022-01-20
Artikeltyp Porträtt

”Jag tar med mig fina minnen med andra lärarstudenter”

Azniv Kouyoumjian tar examen från grundlärarprogrammet på MDU.

Azniv Kouyoumjian har pluggat grundlärarprogrammet på MDU och kliver härnäst på sitt drömjobb som klasslärare.

Hur känns det att ta examen?
– Det känns speciellt och stort. Efter 4 år känns det fantastiskt att jag har klarat av studierna och att jag tar examen nu.


Hur har din studietid varit?
– Min studietid har varit väldigt givande. Det har gett mig en trevlig studietid samt flera erfarenheter. Erfarenheter som jag kan använda både i yrkeslivet och i det privata livet. Jag har studerat de ämnen jag ska undervisa och samtidigt lärt mig hur jag kan lära ut dem. Tilltron till min egen undervisning, -och ledarskapsförmåga har utvecklats under min studietid.


Vad är det bästa med ditt program?
– Grundlärarprogrammet gav mig både praktiska och teoretiska kunskaper som behövs inför läraryrket som bidrar till barns lärande och utveckling. Programmet fick mig att känna mig säker och trygg i min lärarroll.


Vad tar du med dig från MDU?
– Jag tar med mig fina minnen med andra lärarstudenter.


Vad vill du säga till alla som tar examen under avslutningshögtiden?
– Jag önskar alla mina kollegor all lycka i deras framtida karriär och en lycklig framtid.