Text

Datum 2022-02-18
Artikeltyp Aktuellt

Här utvecklas framtidens läromedel

MDU har under många år bedrivit forskning som syftar till att förbättra svenska elevers kunskaper i matematik.

Lärarens roll i klassrummet är avgörande för att höja kunskapsnivån hos eleverna. Därför har forskare tillsammans med lärare utformat ett testläromedel, Framtidens läromedel. Målet är att förstå hur läromedel kan stötta lärarna till att ta en mer aktiv roll i klassrummet.

– Vi har under många år utformat ett testläromedel för att kunna bedriva forskning på just hur lärarens aktiva roll i klassrummet kan bidra till att höja elevernas kunskaper i matematik, säger Andreas Ryve, professor i matematikdidaktik vid MDU och forskningsledare för projektet Framtidens läromedel.

Med utgångspunkt i forskning kring elevers lärande, klassrumsundervisning och läromedel har Framtidens läromedel utvecklats och prövats tillsammans med lärare direkt i undervisningsmiljön.

– Syftet med Framtidens läromedel är att studera hur olika läromedel i matematik kan hjälpa lärarna att utmana, undervisa och ställa rätt frågor till eleverna. Mycket av dagens läromedel inom matematik är i stor utsträckning utformade och används för att barnen själva ska sitta och räkna i matteboken, vilket motverkar möjligheterna för barnen att utveckla sina kunskaper, säger Andreas Ryve.

Framtaget i samarbete med lärare

Framtidens läromedel är inte bara Sveriges första forskningsbaserade testläromedel utan dessutom utvecklat av och för lärare, tillsammans med forskare.

– Det är oerhört viktigt att vi arbetar tillsammans med lärarna ute i klassrummen så att vi får läromedel som fungerar i praktiken, inte bara i teorin. Vi lägger stort fokus på att utveckla och studera material som fungerar som en resurs för lärare att planera, genomföra och utvärdera matematikundervisningen i klassrummet. Därför har vi, vid utformningen av Framtidens läromedel haft ett nära samarbete med lärare som direkt i klassrummet testat både utformningen av lektionerna och de olika verktygen, säger Andreas Ryve.

 

Många intresserade av det nya sättet att bedriva undervisning

Flera kommuner i Sverige har numera valt att basera sin matematikundervisning i grundskolan på just MDU:s forskning kring en mer läraraktiv roll i undervisningen, och har använt sig av testläromedlet Framtidens läromedel i sin undervisning för att kunna utvärdera effekterna.

– Det är många som är intresserade av det nya sättet att bedriva undervisning på. Bakgrunden till intresset är troligtvis att vi har kunnat se ett direkt resultat på elevernas kunskaper tillsammans med lärarnas positiva respons av verktyget, säger Andreas Ryve.

Nyligen presenterades en forskningsrapport från just MDU som visar att den statliga kompetensutvecklingssatsningen Matematiklyftet inte har påverkat elevernas kunskaper positivt. Varför det är så menar Andreas Ryve kan bero på avsaknad av en läromedelsresurs som kan användas kontinuerligt.

– En kompetensutvecklingsinsats kan vara viktig men om lärarna inte har tillgång till en läromedelsresurs som de kan använda dagligen blir det svårt att förbättra matematikundervisning och elevernas kunskap, på såväl kort som lång sikt, säger Andreas Ryve.