Text

Datum 2021-01-29
Artikeltyp Aktuellt

Matematiken som får din vardag att funka

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Smart klocka.

Vad skulle världen vara utan matematik? Bara till vardags använder du en mängd olika system och appar så som Google, Facebook, BankID, text-meddelanden och dataspel som är beroende av matematik. Det finns även mycket annat som enbart är möjligt tack vare matematik, så som att förutsäga spridning av pandemier som Corona.

– När jag funderade på vad som finns i vår omvärld, bara till vardags, som inte skulle fungera utan matematik visste jag knappt vart jag skulle börja. Det finns så mycket att välja bland, säger Linus Carlsson, universitetslektor i matematik/tillämpad matematik på MDH.

Här listar matematikern några områden där matematik används och som du troligtvis tar för givet

Krypterar och skyddar din information

Kryptering är det vanligaste sättet att skydda information på. Till exempel behöver du skydda meddelanden som du skickar till din bank, likaså när du ska betala dina räkningar eller skriva under med BankID. Kryptering bygger på ett klassiskt matematiskt resultat, nämligen att det är svårt att skriva om ett stort tal som en produkt av primtal.

Din motspelare i schack eller poker

Matematik är en viktig del för att förstå hur svåra olika spel så som schack, poker eller blackjack är och hur man kan programmera datorer för att vinna över mänskliga spelare.

Till och med Pokémon go funkar inte utan matematik, utan här krävs en hel del sannolikhetslära, grafteori, kodningsteori och annan matematik.

Får ditt meddelande att nå fram

När du ska skicka ett digitalt meddelande från en plats till en annan, till exempel ett textmeddelande via chatt eller epost, eller ett telefonsamtal eller videosamtal, eller en instruktion från en del av en dators processor till en annan, så finns det alltid en risk att signalen störs och delar av meddelandet inte kommer fram. Med hjälp av linjär algebra, talteori och gruppteori har man utvecklat olika sätt att representera information som gör att mottagaren kan upptäcka om ett meddelande har blivit skadat och kan återställa det utan att du behöver skicka det igen.

Ger dig en mobiltelefon som inte går sönder när du tappar den

Genom bland annat numerisk analys kan man enklare designa produkter som fungerar på ett önskat sätt, som till exempel hur man behöver konstruera en mobiltelefon för att den inte ska gå sönder när du tappar den i golvet. Med matematiken som hjälp kan man i datorn simulera hundratusen olika sätt som telefonen kan falla på, istället för att tillverka hundratusen prototyper och släppa dem i golvet.

Har svaret på hur vår värld påverkas av klimatet

Matematik kan beskriva hur diverse processer förändras med tiden till exempel hur olika system i ekologi och biologi utvecklas, som hur fiskar eller andra organismer i en sjö förändras om klimatet förändras eller hur en sjukdom sprids i en population (av människor eller djur).

Ökar din säkerhet

Numerisk analys används för att utvärdera och förbättra egenskaper hos produkter, hållfasthet för byggnader (till exempel vid starka vindar eller jordbävningar), aerodynamik för flygplan och bilar, ventilation och uppvärmning av byggnader eller slitage och kollaps av broar, elledningar eller annan infrastruktur.

Matematiska simuleringsverktyg används för att öka den fysiska säkerheten i olika miljöer. Till exempel undersöka hur eld sprider sig i byggnader eller i stora fordon såsom kryssningsfartyg eller flygplan. De kan också användas för att utforma industriprocesser för att minimera risken för brand eller personskador på grund av elektrostatiska urladdningar, gas- eller vätskeläckor.

Förbättrar din sjukvård

En kombination av sannolikhetslära och numerisk analys används inom medicinska tillämpningar, för att visualisera hur kroppen ser ut inuti utan att behöva skära upp kroppen, till exempel genom magnetröntgen eller datortomografi. På liknande sätt kan man också simulera hur kroppen kommer att reagera på olika mediciner eller operationer, till exempel hur man på bästa sätt kan utföra en hjärtoperation för att patienten skall återhämta sig snabbt och få så få bieffekter som möjligt.

Ger koll på mönster i vädret eller spårar spridningen av sjukdomar

Matematiska metoder är idag av stor vikt för att analysera stora datamängder. Man kan på så sätt hitta samband och mönster i observationer av vädret eller finansmarknader samt spåra brottslighet eller spridningen av sjukdomar. Det möjliggör även att sortera information eller söka information på internet via exempelvis Google, Twitter eller Facebook.

Gav dig din dator och ger dig framtidens revolutionära kvantdator

Den teoretiska grunden för moderna datorer började som ren matematisk teori och idag är olika typer av matematik grundläggande verktyg för att analysera hur effektiva olika algoritmer är, eller teoretiskt sett skulle kunna vara. Samtidigt håller också teorin och praktiken för vad många tror är en revolutionerande ny typ av datorer, så kallade kvantdatorer, på att utvecklas. Kvantdatorer kommer kunna lösa vissa typer av problem mycket snabbare än en motsvarande vanlig dator.