Text

Datum 2021-12-03
Artikeltyp Aktuellt

MDH arrangerar internationell konferens om vårdande inom hälsa och välfärd

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Under nästa år arrangeras den internationella konferensen ”Caring in a changing world” på MDH i Eskilstuna.

Under nästa år arrangeras den internationella konferensen ”Caring in a changing world” på MDH i Eskilstuna.

Under nästa år, närmare bestämt 26-28 april 2022, arrangeras den internationella konferensen ”Caring in a changing world” på MDH i Eskilstuna. Konferensen arrangeras av MDH tillsammans med Nordic College of Caring Science (NCCS) och European Academy of Caring Science.

Hallå där Margareta Asp, arrangör och professor i vårdvetenskap på MDH – vad kan du berätta om konferensen och vem den riktar sig till?

– Titeln ”Caring in a changing world” anspelar på det faktum att vi lever i en tid av stora samhällsförändringar som inverkar på våra hälso- och välfärdssektorer. Nya teknologier utvecklas och vård bedrivs såväl i personers hem som i nya sammanhang. Därför är det viktigt att forskning som beskriver hur vårdande kan förstås, utvecklas och kvalitetssäkras sprids såväl mellan forskare som till personer verksamma inom hälsa och välfärd.

– Konferensen riktar sig till forskare inom hälsa och välfärd, samverkansparter och yrkesverksamma inom vård och omsorg, lärare, doktorander och studenter. Målsättningen är att skapa internationella nätverk mellan forskare och utbyta erfarenheter mellan forskare och yrkesverksamma personer inom hälsa och välfärd. Vi vill samla olika perspektiv på området hälsa och välfärd.

Vilka ämnen kommer att behandlas på konferensen?

-
Besökarna kan ta del av fyra olika teman; Vårdande och teknologi, Vårdande och lärande, Vårdande i kommunen samt Vårdande för människor i olika livssituationer.
Huvudtalare är:

  • Kathleen Galvin, professor i Nursing Practice och Shuvart Bhattacharjee, doktorand – båda från universitetet i Brighton, England
  • Charlotte Delmar, professor i omvårdnadsvetenskap, Aarhus Universitet, Danmark
  • Mats Holmberg, docent i vårdvetenskap MDH
  • Unni Lindström, professor emerita i klinisk vårdvetenskap, Åbo Akademi, Finland, tillsammans med Ulf och Lucas Donner, specialistsjuksköterskor inom psykiatrisk vård, Åland.

– Vi kommer även att hålla parallella sessioner där konferensdeltagare presenterar sin forskning.

Kan du berätta något om inskickade abstracts (ämnen som ska presenteras på konferensen), som har deadline 15 december?

– Hittills har ett 40-tal abstracts skickats in och med ämnen som spänner över flera områden: Forskning som handlar om vårdande under hela livscykeln och personcentrerad vård. Vårdares erfarenheter av att vara ny i yrket, liksom erfarenheter av medkänslotrötthet. Personers återhämtning är fokus för flera presentationer. Presentationerna handlar om vårdande i olika sammanhang som ambulanssjukvård, äldrevård, akutsjukvård och i hemmet. Patienters erfarenheter av att leva med olika former av sjukdomar och ohälsa finns presenterade. Även studenters och patienters lärande är i fokus.

Konferensen hålls både digitalt och på plats på campus?

– Ja, konferensen hålls både digitalt och på campus Eskilstuna. Deltagarna kan själv bestämma om de vill delta fysiskt eller digitalt. På så sätt är det möjligt för deltagare från andra länder att delta. Hittills har deltagare från England, Australien, Danmark, Norge, Finland och Sverige anmält sig. Vi räknar med cirka 150 deltagare. Om pandemin utvecklas i negativ riktning kan det bli relevant att göra konferensen helt i digital form.


Caring in a changing world

Läs mer om den internationella konferensen Caring in a changing world här.

Läs mer

Kontaktinformation