Text

Datum 2021-08-25
Artikeltyp Aktuellt

Forskningsprojekt driver på utveckling kring hållbarhetsmål i Östafrika

Denna artikel skrevs innan vårt officiella namnbyte den 1 januari 2022 från Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

Utbildning via onlinekurs

I ett års tid har forskare vid Mälardalens högskola (MDH) och KTH utbildat statstjänstemän och beslutsfattare i Etiopien och Rwanda, bland annat inom områdena digitalt lärande, folkhälsovetenskap och hållbar utveckling.

I ett års tid har forskare vid Mälardalens högskola (MDH) och KTH utbildat statstjänstemän och beslutsfattare i Etiopien och Rwanda, bland annat inom områdena digitalt lärande, folkhälsovetenskap och hållbar utveckling. Nu har första projektet avslutats, och forskarna har fått fortsatt ekonomiskt stöd att driva projektet vidare i fler länder.

Projektet OnE LEARNS (Online Education for LEAdeRs in Nutrition and Sustainability), är ett samarbete mellan MDH och KTH som finansieras av Svenska Institutet (SI). Det riktar sig till statstjänstemän och beslutsfattande personer inom så kallade NGO:er (icke-statliga organisationer) hos deltagande länder, för att öka kunskapen om digitalt lärande, digital hälsolitteracitet (förmågan att bland annat förvärva, förstå, välja och värdera hälsoinformation), folkhälsonutrition och de globala hållbarhetsmålen.

Programmet riktar sig i första hand till medarbetare som har makt att påverka ländernas framtida utbildningssystem, hälsoutveckling och tillgång till mat.

– Vi har nu avslutat det första projektet, som bedrivits i Etiopien och Rwanda, berättar Katarina Bälter, professor i folkhälsovetenskap och projektansvarig vid MDH.

Utbildning via onlinekurs

Inom ramen för projektet har MDH och KTH skapat en onlinekurs, med hjälp av ett system som utvecklats av Carnegie Mellon University i USA. Kursinnehållet omfattar undervisning online via självstudier, grupparbeten, workshops och ett gemensamt avslutningsseminarium.

– Vi genomförde första omgången av utbildningsprogrammet våren 2021 och fick över 70 sökande till 20 platser. Efter genomförd kurs angav 84 procent av deltagarna att deras förmåga att driva förändring inom sina respektive organisationer ökat väsentligt när det gäller arbetet med de globala hållbarhetsmålen, säger Katarina Bälter.

Ser potential med samarbete mellan olika sektorer

Feben Javan Abraham är utbildad läkare från Etiopien som har både en master i nutrition och en master i global hälsa från Sverige. Hon är även forskningsassistent på MDH och den som koordinerat projektet samt skapat en del av kursinnehållet.

– Den huvudsakliga effekten tror jag blir att tidigare och framtida deltagare ser potentialen med samarbete mellan olika sektorer, för att hjälpa specialister att hantera problem från olika perspektiv. Jag har fått feedback från deltagare som berättar att de tidigare inte sett vissa frågor på det sätt som vi presenterade dem, säger hon.

Hon tror även att projektet kommer göra det möjligt att få tillgång till fler lösningar för beslutsfattare och de som har inflytande att påverka sin omgivning.

– Till exempel har vi en läkare som har tagit del av kursen om digital hälsolitteracitet och sedan startat Facebook-kampanjer för att minska spridningen av Covid-19.

– Kunskaperna från utbildningen i projektet kommer leda till en större ”lösningsbank” i framtiden, säger Feben Javan Abraham.

Framgång som ger fortsatt finansiering

Projektet kommer nu att gå in i en andra fas.

– Efter framgångarna i den första fasen har vi nu fått vidare finansiering från SI för att ge kursen igen, denna gång även i Kenya. Vi befinner oss just nu i rekryteringsperioden och håller på att välja ut de mest meriterade kandidaterna från de över 70 som sökt även i år.

Projektupplägget, med online-kurser, har även gett Feben nya insikter.

– Det har varit en ögonöppnare för mig om hur mycket vi kan uppnå med online-lärande! Jag tror att vi än så länge bara har skrapat på ytan, avslutar Feben Javan Abraham.

Förutom Feben och Katarina ingår även Christine Persson Osowski, lektor I folkhälsovetenskap med inriktning mot hållbar utveckling, i MDH:s projektgrupp. Projektet, som är en del av Svenska Institutets initiativ ”Public Sector Innovation Program”, genomförs i samarbete med forskare och lärare på KTH, inklusive två medarbetare från Rwanda.

Globala mål för hållbarhet

Vid MDH bedrivs forskning som svarar upp mot samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet. Projektet OnE LEARNS har koppling till mål 2, 3, 4, 12 och 17.

 

FN:s globala mål

MDH bedriver verksamhet inom samtliga av FN:s globala mål för hållbarhet. Samverkan går till stor del att koppla till mål nummer 17, genomförande och globalt partnerskap.

MDH forskar inom samtliga av FN:s globala mål

Kontaktinformation